2,4 miljoen euro geïnvesteerd door Rijk en regio Zuid-Holland in versterking van de maakindustrie.

0

Het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat gaat het regionale programma voor de slimme maakindustrie SMITZH ondersteunen. Dit is bekend gemaakt tijdens het landelijke Smart Industry Event in Bussum. Staatssecretaris Mona Keijzer heeft samen met provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, InnovationQuarter en acht regionale Smart Industry Fieldlabs de samenwerking bekrachtigd en een bijdrage van 700.000 euro toegekend.

De regio Zuid-Holland kent van oudsher veel maakindustrie. De scheepvaart, de tuinbouw en de luchtvaart profiteren daarvan. De toepassing van nieuwe digitale productieprocessen en het gebruik van robots begint langzaam voet aan de grond te krijgen. Dat is een belangrijk want op die manier krijgt de maakindustrie toekomst. Een groep innovatieve ondernemers pioniert en zo zijn vele Fieldlabs ontstaan in Zuid-Holland, waarvan acht rondom Smart Manufacturing.

De acht Fieldlabs, InnovationQuarter, TNO, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland hebben eind 2017 de handen ineengeslagen en Smart Industry Hub SMITZH opgericht: Smart Manufacturing: Industriële Toepassing in Zuid-Holland. Dit initiatief zorgt ervoor dat Zuid-Hollandse ondernemers met vragen over automatisering terechtkunnen bij één duidelijk loket. Het ministerie van EZK sluit nu aan en geeft daarmee een extra impuls aan de sector in de regio.

Kennis en ervaring delen

Ondernemers die hun productieproces efficiënter willen inrichten kunnen bij de Fieldlabs terecht. Binnen het programma SMITZH zijn middelen beschikbaar om hun vragen te beantwoorden: ‘waar begin ik als ik met Smart Industry aan de slag wil gaan’ ,’wat betekent dit voor mijn mensen’ en ‘welk effect heeft automatisering op mijn productieketen’.

Vanuit de MRDH is €750.000 beschikbaar. De gemeente Den Haag stelt € 1mln beschikbaar, de komende maanden wordt onderzocht waaraan dit specifiek zal worden besteed. Met de toekenning van EZK wordt in totaal dus ruim 2,4 miljoen euro geïnvesteerd door overheden in versterking van de maakindustrie. Doel is het programma in de toekomst te vergroten met meer publieke en private middelen. Het programma moet 2.500 nieuwe banen in de Zuid-Hollandse maakindustrie opleveren en 100 bedrijven die werken met nieuwe technologieën.

Moeilijk werk makkelijker maken

Eén van de speerpunten van SMITZH is mensgerichte technologie. Dat is technologie die moeilijk werk makkelijk maakt. Denk aan het in elkaar zetten van een sensor of een satelliet met een VR-bril op, die projecteert waar welk onderdeel moet worden gemonteerd. Of aan exoskeletten die zwaar werk licht maken. Mensgerichte technologie helpt mensen aan werk en helpt zo ook de bedrijven om hun vacatures te vervullen.

Acht fieldlabs

Je krijgt snel en gericht antwoord onder meer door de samenwerking met de fieldlabs waarin alle technologieën vertegenwoordigd zijn: 3D-printing en IoT (RAMLAB), lasrobots en duurzame inzetbaarheid (Duurzaamheidsfabriek Dordrecht), robotisering en artificial intelligence (RoboHouse), technologie voor geautomatiseerde composietproductie (SAM|XL) Big Data (Big Data Innovatie Hub), sensoriek (Dutch Optics Centre), digitale productie en digital twin (Digital Factory for Composites) en mensgerichte technologie met onder andere AR/VR (Dutch Growth Factory).

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics