Regionale economie houdt groei vast in 2020

0
In 2020 blijft er sprake van economische groei in nagenoeg alle provincies, al ligt het groeitempo een fractie lager dan een jaar eerder.
De groei is het sterkst in de Randstad, Noord-Brabant en Gelderland. Hier is de economische bijdrage van de toenemende activiteit in de dienstensectoren en de hogere consumentenbestedingen het grootst.

In Groningen, Friesland, Drenthe, Limburg en Zeeland is de groei beduidend lager dan gemiddeld. Beeldbepalende sectoren in deze regio’s zoals landbouw, bouw en industrie kennen in 2020 nauwelijks groei en daarnaast is de impuls vanuit de consumptie er minder sterk.

Bovengemiddelde groei in de Randstad, Noord-Brabant en Gelderland

Naast Gelderland en Noord-Brabant kennen ook alle provincies in de Randstad een bovengemiddelde groei. Enerzijds heeft dat te maken met de sectorstructuur, zo is de snelgroeiende zakelijke dienstverlening er bovengemiddeld vertegenwoordigd. Anderzijds hangt het samen met de  bevolking en de verwachte groei van de consumptie in 2020. Dat laatste is het gevolg van loonstijgingen en belastingverlagingen waarvan vooral werkenden profiteren. Omdat werkenden in de Randstad een groter deel van de bevolking uitmaken is de bestedingsimpuls hier naar verwachting sterker. Daarnaast groeit de bevolking in Flevoland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland bovengemiddeld wat onder andere een steun in de rug is voor woningbouw en nieuwe bedrijvigheid.

Noord-Holland en Noord-Brabant sterkst gegroeid sinds 2008

In 2019 is de omvang van de nationale economie bijna 12% groter dan in 2008, het jaar voor de economische crisis begon. De regionale economie van Noord-Holland is ruim 20% groter dan in 2008, die van Noord-Brabant 18%. Flevoland is met 15% een sterke nummer drie. Binnen de Randstad presteerde de economie in Zuid-Holland lange tijd het minst sterk, vooral omdat het herstel daar na de crisis minder vlot op gang kwam. De noordelijke provincies blijven ver achter doordat zij relatief zwaar te lijden hebben gehad van de dubbele dip in de economie in 2009 en 2012. Daarnaast is in Groningen de beperking van de gaswinning een bepalende factor voor de lagere economische groei.

Groei in Noord-Nederland, Limburg en Zeeland onder landelijk gemiddelde

Op het wereldtoneel heerst veel onzekerheid en bedrijfstakken als chemie, auto- en staalindustrie hebben daar last van. Dat vertaalt zich door in een lagere groei in provincies met een dominante industriesector zoals Groningen (Eemshaven), Limburg (Chemelot) en Zeeland (chemiecluster in de Zeeuwse havens). In de Randstad heeft dit vooral implicaties voor de regio IJmond (Tata Steel). Daarnaast is in het noorden, Limburg en Zeeland de impuls vanuit de toenemende consumentenbestedingen minder sterk  dan in de overige provincies door vergrijzing en beperkte bevolkingsgroei. Specifiek in Groningen speelt ook het effect van de lagere gaswinning, exclusief gaswinning kent Groningen de sterkste groei van de noordelijke regio’s.

Utrecht sterkste groeier in 2019 door samengaan van gemeenten

Wat opvalt in 2019 is de sterke groei van de economie in de provincie Utrecht (3,4%). Die hoge groei is te verklaren vanwege de gunstige economische uitgangspositie in combinatie met een provinciale  herindeling. Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Leerdam en Zederik namelijk overgegaan van Zuid-Holland naar Utrecht. Dat betekent een flinke toename van het grondgebied, inwoners en economische activiteit.

Flevoland de snelst groeiende regio in 2020

Net als in de afgelopen vijf jaar groeit Flevoland bovengemiddeld en heeft de provincie goede papieren om in 2020 de snelst groeiende regio te zijn. Er is relatief veel bedrijvigheid in de zakelijke dienstverlening en daarnaast groeit de bevolking er veruit het hardst van alle regio’s. Mensen in Flevoland zijn bovengemiddeld actief op arbeidsmarkt en dat betekent een extra impuls aan de economische dynamiek in tijden van loonstijging en koopkrachtverbetering. Aan de andere kant van het spectrum hebben de Groningse regio’s hebben te maken met de afbouw van gaswinning (Overig Groningen) en een ongunstige sectorstructuur en bevolkingsontwikkeling (Delfzijl en omgeving en Oost-Groningen). De verwachte stagnatie van de groei in IJmond is een-op-een terug te voeren op de lastige marktomstandigheden in de staalsector wat doorwerkt op de productie bij Tata Steel.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics