Productie automatiseren, business innoveren. Met nieuwe technologie B&R kan machinebouwer meer op service inzetten

0

B&R Industrial Automation levert niet alleen de technologie voor industriële automatisering, maar schuift bij de meest vertrouwde oem-klanten al vroeg aan in ontwikkelingstrajecten. Hierdoor kan deze Oostenrijkse multinational technologie op de markt brengen die de machinebouwer tal van mogelijkheden biedt om het eigen businessmodel te vernieuwen, met meer ruimte voor service. Maar het stelt ook een grote klant als Krones in staat zijn vullijnen vergaand te flexibiliseren. Uit gesprekken met B&R- en Krones-mensen tijdens een persreis naar Zuid-Duitsland blijkt dat ook in Duitsland co-development steeds meer voet aan de grond krijgt.

  • ‘De connectiviteit in onze technologie faciliteert verschillende businessmodellen.’
  • ‘Gebruikersdata krijgen wij hooguit aangereikt op een flashcard.’
  • ‘Bij innovatie laten we ons in de eerste plaats leiden door kansen in de markt.’
  • ‘Onze Bottling on Demand-technologie kan de klant inzicht bieden in de populairste varianten.’

Raimund Ruf. ‘Er bestaat nog steeds de nodige weerstand in de markt tegen het prijsgeven van data aan machinebouwers, laat staan aan hun toeleveranciers zoals wij. Om online toegang te krijgen tot zijn productiesysteem, moet je hem verleiden.’ Foto’s: Com-magz

Raimund Ruf erkent het ruiterlijk. Het is voor B&R niet eenvoudig zich met zijn portfolio van hard- en software voor industriële automatisering te onderscheiden op de wereldmarkt. ‘Iedereen kan een industriële pc bouwen. Dus proberen wij extra toegevoegde waarde te leveren door de klant zo veel mogelijk ruimte te geven voor specifieke wensen, die wij on demand kunnen leveren. Bijvoorbeeld het compliant zijn en blijven met vereisten van de FDA (Food and Drug Administration, red.), belangrijk voor veel van onze oem-klanten in de food & beverage. Dat betekent dat wij onze producten en de componenten en modulen erin doorgaans tien jaar voor een pc en vijftien jaar voor een PLC moeten kunnen ‘bevriezen’. Daar moet onze organisatie op ingericht zijn. Want een eindgebruiker van een productielijn met onze technologie wil ervan verzekerd zijn dat hij over een langere periode dezelfde vertrouwde proven en compliant technologie kan blijven gebruiken. Die zekerheid bieden wij hem’, aldus de vice president product strategy & innovation.

Service nog belangrijker

Steeds vaker probeert B&R extra toegevoegde waarde te bieden door klanten – veelal machinebouwers – te ondersteunen bij het innoveren van hun businessmodel, met daarin een (nog) belangrijkere rol voor service. ‘Dus leveren wij aandrijftechnologie waarmee de klant veel meer data online uit zijn installed base kan halen. Data over flow, temperatuur, trillingen, et cetera die vervolgens wel moeten worden omgezet in bruikbare informatie.’ B&R investeert dan ook veel in technologie waarmee de klant zo veel mogelijk informatie uit die data kan filteren. Zodat hij daar zijn eigen klant mee kan helpen door die te wijzen op bepaalde patronen in storingen. Specifieke storingen die zich onder specifieke condities voordoen, bijvoorbeeld bij hoge temperaturen of trillingen veroorzaakt door slijtage van onderdelen. ‘Zo kan de oem’er samen met zijn klant gericht actie ondernemen om storingen te verhelpen en te voorkomen.’

‘Het ontwikkelen van servicegeoriënteerde businessmodellen staat nog in de kinderschoenen’

Upgrades en pay per draaiuur

Via die online dataverbinding kan de eindgebruiker eveneens worden voorzien van de laatste upgrades. ‘Dat kan ook de opmaat zijn naar een businessmodel vergelijkbaar met dat van een Nespresso of menig printerfabrikant, die hun apparatuur tegen lage prijs verkopen en de marge halen uit de upgrades. Of naar een model waarin de oem’er met zijn klant per product of per draaiuur afrekent. Allemaal businessmodellen die wij faciliteren met de connectiviteit in onze technologie. Zo zorgen onze Edge-controllers er onder andere voor dat alleen de data die nodig zijn voor de gewenste analyses worden geüpload naar de cloud.’


Conceptstudie Bottling on Demand-systeem. Illustratie: Krones

Verleiden

Bij het uitrollen van dergelijke businessmodellen is het eigenaarschap van data een vertragende factor, constateert Ruf. ‘Er bestaat nog steeds de nodige weerstand in de markt tegen het prijsgeven van data aan machinebouwers, laat staan aan hun toeleveranciers zoals wij. De reflex van de eindgebruiker is te stellen dat die data van hem zijn. Om online toegang te krijgen tot zijn productiesysteem, moet je hem verleiden. Bijvoorbeeld door upgrades beschikbaar te stellen, of door leasecontracten te bieden gecombineerd met een SLA, waardoor hij storingsvrij 50.000 in plaats van 30.000 uur per periode kan draaien. Onze producten bieden de mogelijkheid tot dat type van fijn-instellingen. Het samen met onze oem-klant en diens eindgebruiker ontwikkelen van deze servicegeoriënteerde businessmodellen staat echter nog in de kinderschoenen.’

Nog niet in de roadmap

Nog verder weg is de stap om informatie uit die online vergaarde gebruikersdata om te zetten in verbeteringen aan het ontwerp. ‘Die data krijgen we hooguit aangereikt op een flashcard. Dat wij de human-machine interface van onze pc of PLC kunnen optimaliseren op basis van data over de wijze waarop operators bij de eindgebruiker ermee omgaan, is nog verre toekomstmuziek.’ Het zit zelfs nog niet in de roadmap-gesprekken die B&R heeft met belangrijke klanten – launching customers – waaronder vullijnenfabrikant Krones of metaalmachinebouwer Trumpf. Ruf: ‘Mijn twee collega-vp’s product strategy & innovation en ik praten jaarlijks met hen over de equipmentwensen die zij de komende vijf jaar in hun markt zien ontstaan. En onze engineers ontwikkelen samen met die van onze klant klantspecifieke applicaties. Voor het bespreken van ideeën over dit type businessmodellen is het echter nog te vroeg.’

R&D-campus drie keer groter

Evenwel staat dit type klantgesprekken aan de basis van de groei van B&R. Wat Ruf betreft zijn de driehonderd nieuwe klanten alleen al in de eerste negen maanden van 2018 niet zozeer te danken aan de aansluiting bij het fijnmazige wereldwijde netwerk van het Zwitserse ABB-concern, maar veeleer aan de innovatiekracht van B&R. ‘Wij blijven als B&R sterk gefocust op innoveren. Daarbij laten we ons in de eerste plaats leiden door kansen in de markt.’ Maar de overname zal ongetwijfeld gaan bijdragen aan toekomstige groei. In 2020 moet de bouw van de r&d-campus op de hoofdvestiging in het Oostenrijkse Eggelsberg gereedkomen, een faciliteit die dankzij een extra investering van 100 miljoen euro van ABB drie maal groter wordt dan gepland. Verdere groei wordt verwacht van de nieuwe B&R-vestigingen in onder andere Ierland en Vietnam; in 2019 volgen die in Australië en Mexico.

Bottling on Demand

De groei van B&R is dus bovenal te danken aan de ‘oplossingsgerichte opstelling’, aldus Raimund Ruf. Zoals richting de Beierse bouwer van vul- en verpakkingslijnen Krones, die zijn complexe, omvangrijke machines vooral levert aan de food & beverage en daarnaast aan de farma en de chemie. Met Krones onderhoudt B&R al decennia een intensieve relatie, die veel verder gaat dan het toeleveren van gestandaardiseerde modulen, vertelt Andreas Gschrey, head of digitization and data technology bij Krones. Hij is tevens leider van het project Bottling on Demand, dat tot doel heeft een lijn op de markt te brengen die flessen drank kan afvullen, etiketteren en sluiten, waarbij elke volgende fles een andere inhoud, etikettering of dop kan hebben. En dat in het bizarre tempo van eenvormige massaproductie. Oftewel bij tienduizenden flessen per uur 13 verschillende dranken, afdichtingen in 4 verschillende kleuren en etiketten in 12 verschillende designs in alle denkbare combinaties kunnen verwerken. Een intelligente, connected lijn die zelfstandig storingen detecteert en oplost, en onderwijl de productstroom omleidt langs redundante stations om stilstand tot het absolute minimum te beperken.

Combinatie van bestaande technologieën

Het project ontstond, aldus Gschrey, na de – ruim geformuleerde – opdracht van het hoger management om een ‘optimaal flexibele lijn’ te ontwikkelen. De oplossing waar nu aan gewerkt wordt, is een combinatie van verschillende, bestaande technologieën. Ontwikkeld door Krones, voor heel andere problemen, én door key supplier B&R. Het eerste concept ontstond uit de gesprekken tussen Gschrey en twee van zijn collega’s. ‘Nee, wij vormden geen scrumteam of iets dergelijks. Het idee is niet direct bij toeval ontstaan, maar zeker niet het resultaat van een van boven gestuurd innovatieproces. Binnen Krones hebben we geleidelijk aan de ruimte gekregen om ook buiten onze eigen afdelingsmuren te kijken, en zelfs buiten de deuren van de onderneming. Eigenlijk op dezelfde wijze waarop wij met zijn allen afscheid hebben genomen van de stropdas’, aldus Gschrey, met een lach gebarend naar de honderd journalisten en B&R- en Krones-medewerkers in de perszaal waar exact één stropdas is te ontwaren (zie ook kader).

Samen ontwikkelen

Voor het concept dat nu in ontwikkeling is, wordt dankbaar gebruik gemaakt van de ACOPOStrak van B&R. Dit hoogflexibele transportsysteem maakt het mogelijk elke fles individueel te behandelen en het proces volledig te documenteren. ‘Voor dit en andere projecten kopen we bij allerlei leveranciers in – Festo, Schneider, Siemens enzovoort –, maar alleen met B&R werken we ook samen aan de ontwikkeling. We hadden ook kunnen kiezen voor het vergelijkbare systeem van Beckhoff of Rockwell, maar die missen toch net die specificaties waar wij naar op zoek waren.’


ACOPOStrak van B&R,
Bottling on Demand-technologie

Inzicht in de klant

Gschrey verwacht dat het nog minstens twee jaar duurt voordat het systeem in enige fabriek commercieel draait. ‘We denken hiermee compleet nieuwe consumentengroepen te kunnen bereiken die op zoek zijn naar gepersonaliseerde producten, met hun naam op het label of met precies hun favoriete smaak. Maar ook de rest van de keten, inclusief de supermarkten, moet klaar zijn voor het flexibel verwerken van zo veel verschillende productstromen.’ Bij de frisdrankfabrikanten ziet hij al meer enthousiasme: ‘Bij bepaalde vestigingen van McDonald’s beschikt Coca-Cola nu al over een drankdispenser die de klant laat kiezen uit alle denkbare cola-varianten en vervolgens uit meer dan dertig verschillende siroopsmaken. Deze technologie moet meer inzicht bieden in de populairste soorten en smaken, die de fabrikant vervolgens als nieuw product op de markt kan brengen. Onze Bottling on Demand-technologie kan de klant ook dat inzicht bieden.’ Die met die kennis weer compleet nieuwe businessmodellen kan ontwikkelen.


OPC UA wordt dé wereldwijde communicatiestandaard: Stefan Schönegger

‘OPC UA dé standaard’

OPC UA wordt dé wereldwijde communicatiestandaard: Stefan Schönegger, collega-vp van Raimund Ruf, is ervan overtuigd. In 2017 hebben multinationals als GE, Cisco, Kuka, Parker, Schneider én ABB zich aan de standaard gecommitteerd. En dit jaar sloot ook Rockwell Automation, de Amerikaanse branchegenoot van B&R, zich bij die community aan. Alleen Siemens zet vooralsnog in op de eigen standaard, maar zal naar verwachting ook aansluiten. De klant wil nu eenmaal keuzevrijheid. Vanwege de enorme installed base, ingericht op andere standaarden, duurt het echter nog wel twintig jaar voordat OPC UA de enige standaard is, aldus Schönegger. Daarom zal B&R onder andere producten die het heeft ontwikkeld voor het eigen Ethernet Powerlink-communicatieprotocol, nog lange tijd servicen.

Krones: een bedrijf van de hoge getallen

Anders dan Bottling on Demand doet vermoeden, zijn de productielijnen van Krones bovenal ontwikkeld om zo snel mogelijk zo veel mogelijk flessen of dozen te vullen. Tijdens een rondleiding over de vele hectaren grote plant krijgt het bezoek een veelheid aan getallen te horen. Een state-of-the-art lijn is in staat ruim 80.000 flessen per uur te vullen – ‘schuimvrij en tot op de milliliter nauwkeurig’ – , te etiketteren en te dichten. Ook worden hier de spuitgietunits gefabriceerd voor het in hoog tempo ‘blazen’ van PET-flessen. Flessen die, afhankelijk van de inhoud (koolzuurhoudend of niet, koud of heet), zo ontworpen worden dat ze aantrekkelijk ogen op het schap in de supermarkt, en tevens bestand zijn tegen het proces in de Krones-machines en het transport. ‘Wij hebben 45 engineers die alles weten van het ontwerpen van flessen, zodat we onze klant optimaal kunnen adviseren’, vertelt de gids.

Krones, met de hoofdvestiging in het Beierse Neutraubling, beschikt wereldwijd over 16.000 medewerkers, verspreid over 42 engineercenters en 17 productie-plants. Krones behaalt zijn omzet van 3,7 miljard euro voor ruim 10 procent in Duitsland, iets meer dan 25 procent in de rest van Europa en de overige 64 procent elders ter wereld.

Andreas Gschrey, Head of Digitalization and Data Technology, bei Krones AG verwacht dat het nog minstens twee jaar duurt voordat het Bottling on Demand- systeem in enige fabriek commercieel draait. ‘We denken hiermee compleet nieuwe consumentengroepen te kunnen bereiken. Maar ook de rest van de keten moet klaar zijn voor het flexibel verwerken van zo veel verschillende productstromen.’

Artikel uit Link magazine 6 2018, lees het hele artikel digitaal.
Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics