Over Link Magazine

Link is een managementblad over eigentijdse vormen van samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven, (semi-)overheid, universiteiten en hogescholen. Link legt de verbinding tussen technologie, mens en markt. Omdat samenwerken vaak leidt tot het vernieuwen van producten of processen krijgen technologie en innovatie veel aandacht. Link Magazine richt zich in het bijzonder op het management betrokken bij die samenwerking in de toeleverketen: het algemeen management, maar ook dat van R&D, Sales, Purchasing, Productie, et cetera. Link Magazine richt zich niet alleen op een Nederlandstalige doelgroep. (Half)jaarlijks worden er internationaal gerichte specials gepubliceerd, in het Duits en Engels, met als doel de Nederlandse maakindustrie grensoverschrijdend voor het voetlicht te brengen. De oplage is plusminus 13.000. Link verschijnt zesmaal per jaar.

Uitgever
H&J Uitgevers
Mireille van Ginkel-de Ruyter

Postbus 101, 2900 AC Capelle a/d IJssel
T (010) 451 55 10
F (010) 451 53 80
M 06 51784197

Redactieadviesraad
J. Beernink MSc (B&M Business Development), ing. B. Draaijer (KLS Netherlands), M. Eisma (Trumpf),  J.A.L.M. van Erp MSc (Holland High Tech), ir. JF.M.E. Geelen (Canon/OCé),  ir. R. van Giessel (voormalig ceo Philips CFT), ing. A.L. Goudriaan (Bosal Group), prof. dr. ir. J.G.H. Joosten (Dutch Polymer Institute), ir. W. Jouwsma (Bronkhorst High-Tech), R.J.C.M. Kok (voormalig president OTB Group), ir. M.W.C.M. van den Oetelaar (Bosch),  ir. Th.J.O. Pehrson (Festo BV), dr.ir. D.A. Schipper (Demcon),  E. Severijn (Siemens PLM Software Europa), H.G.H. Smid (Variass), ir. W.W.M. Smit MMC (DBSC Consulting), ing. N.J.F. van Soerland MBA (Philips Healthcare),  prof. dr. L.H.J. Verhoef, W.B.N. van Wanrooij (IBN-productie BV), ir. S.J. Wittermans (ASML)

Hoofdredactie
Martin A.M. van Zaalen
E martin.vanzaalen@linkmagazine.nl

M 06 53721958

Eindredactie
Lucy Holl
E Lucy Holl
Jan Broeks
Wilma Schreiber

Redactieadres
Postbus 101, 2900 AC Capelle a/d IJssel
E redactie@linkmagazine.nl

Grafische vormgeving
Primo Ontwerpers bno, Delft

Abonnementen
Nederland/België € 71,95 per jaar

Abonnementenadministratie
Mireille van Ginkel
T (010) 451 55 10
F (010) 451 53 80
E mireille.vanginkel@linkmagazine.nl

Advertentie-exploitatie
H&J Uitgevers
John van Ginkel
Postbus 101, 2900 AC Capelle a/d IJssel
T (010) 451 55 10
F (010) 451 53 80
M 06 53 93 75 89
E john.vanginkel@linkmagazine.nl

Geverifieerd door ExactMetrics