Oproep aan de politiek: ‘Stel binnen maand landelijke drempelwaarde in om uit stikstofimpasse te komen’

0

‘Stel binnen een maand een landelijk geldende drempel in van minimaal 1 mol/ha  om uit de stikstofimpasse te komen.’ Die oproep doen Hans de Boer (VNO-NCW) en Jacco Vonhof (MKB-Nederland) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer (zie onder), nu snelle oplossingen uitblijven terwijl de urgentie voor ondernemers met de dag toeneemt.

In hun brief schrijven de ondernemersvoorzitters dat Nederland op zoek moet naar een nieuwe beleidsaanpak om natuurbescherming en economische ontwikkelingen met elkaar in balans te houden. ‘Dat vergt echter nieuwe beleidsafwegingen en onderzoeken die tijd kosten. In de tussentijd kunnen we bedrijven en woningzoekende burgers niet langer in de kou laten staan.’

Drempelwaarde

Met een landelijke drempelwaarde van minimaal 1 mol per hectare kunnen volgens VNO-NCW en MKB-Nederland talloze projecten die geen of nauwelijks stikstof uitstoten, snel weer worden opgestart zonder dat daarvoor lange vergunningsprocedures nodig zijn. ‘Dat lenigt de nood van vele bedrijven die hun problemen met de dag groter zien worden’, aldus de organisaties. Bij de brief zitten ook diverse voorbeelden van problemen die zich nu al bij ondernemers voordoen.

Pas ecologische toetsing toe

Daar waar vergunningverlening nodig is – en/of totdat er een drempelwaarde is vastgesteld –  moeten provincies ecologische toetsing toepassen, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. Minister Schouten heeft dit ook aangedragen in haar brief van begin deze maand, maar veel provincies doen daar nog onvoldoende mee. De ondernemersorganisaties roepen de minister op dit morgen in haar overleg met de provincies mee te nemen en er op toe te zien.

Crisisberaad

Morgen vindt in de Malietoren crisisberaad plaats met alle sectoren in de gezamenlijke achterban die door de stikstofcrisis worden getroffen. In dat overleg zal ook de PFAS-aanpak worden besproken, die bovenop de stikstofimpasse bedrijven nog verder in de problemen brengt.

 

Hieronder de brief van Hans de Boer en Jacco Vonhof aan de Tweede kamer:

Geachte,

Het kabinet heeft in zijn brief van 4 oktober maatregelen aangekondigd om de stikstofproblematiek aan te pakken. VNO-NCW en MKB-Nederland, en de aangesloten branches die het betreft, zien echter dat snelle oplossingen nog uitblijven terwijl de urgentie voor het bedrijfsleven toeneemt. Enerzijds komen de provincies nog niet met eenduidige beleidsregels, anderzijds dreigen mogelijke maatregelen te verzanden en hebben wij de vrees dat echte oplossingen weer maanden op zich laten wachten.

Die tijd hebben we niet. In de bouw, maar zeker ook verder in de keten, droogt het werk voor medewerkers op en de hoognodige nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden komt letterlijk niet van de grond, zoals u gisteren ook van de bouwsector zelf en de vakbeweging heeft vernomen. Maar ook vanuit andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de industrie, bereiken ons signalen van bedrijven in nood.

Oplossingen kúnnen en mogen niet langer uitblijven; daarvoor is de urgentie te groot. Snelle maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat bedrijven onnodig omvallen – dat is een reëel risico – en de economie verdere, ernstige schade wordt berokkend.

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben eerder (30 september jl.) in een brief aan het kabinet concrete voorstellen gedaan voor oplossingen voor de korte en middellange termijn. Met deze voorstellen ontstaat een goede balans tussen bescherming van onze natuur én economie en is een houdbare  oplossing mogelijk.  

Wij vragen u met klem om op twee punten nu snel stappen te zetten om uit de impasse te komen:

Drempelwaarde instellen.
In de kabinetsbrief van 4 oktober heeft minister Schouten aangekondigd met de Raad van State in gesprek te zullen gaan over het instellen van een drempelwaarde. Daar mag niet weer lange tijd overheen gaan. Wij stellen voor dat binnen uiterlijk een maand een drempel wordt ingesteld van minimaal 1 mol/ha die voor het hele land gelijk is. Met deze drempelwaarde kunnen talloze projecten die geen of nauwelijks stikstof uitstoten, snel weer worden opgestart zonder dat daarvoor lange vergunningsprocedures nodig zijn. Dat lenigt de nood van vele bedrijven die hun problemen met de dag groter zien worden.

Vergunningverlening snel op gang met toepassing ecologische toetsen.
Daar waar vergunningverlening nodig is – en/of totdat er een drempelwaarde is vastgesteld –  moeten provincies ecologische toetsing toepassen. Minister Schouten heeft dat ook aangedragen in haar brief van begin deze maand, maar de provincies doen daar nog onvoldoende mee. In bijvoorbeeld Zuid-Holland is ecologische toetsing wel al goed opgepakt en komen kleinere bouwprojecten weer van de grond. Dat moet snel in alle provincies navolging krijgen. Wij willen dat de minister dat morgen in haar overleg met de provincies meeneemt en daarop toeziet.

Europa geeft ons tijd

De Advocaat-Generaal Kokott heeft in haar advies aan het Europese Hof gezegd, dat ‘het duidelijk is dat een lidstaat als Nederland niet onderworpen kan zijn aan een onvoorwaardelijke verplichting om zijn landbouw plotseling op grote schaal in te perken en ook fors in te grijpen in andere economische ontwikkelingen teneinde de belasting van Natura 2000-gebieden met stikstof tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen’ (overweging 160). Wij delen die visie. Voor ons is duidelijk dat Nederland op zoek moet naar een nieuwe beleidsaanpak om natuurbescherming en economische ontwikkelingen met elkaar in balans te houden. Dat vergt echter nieuwe beleidsafwegingen en onderzoeken die tijd kosten. In de tussentijd kunnen we bedrijven en woningzoekende burgers niet nog langer in de kou laten staan.

Crisisberaad

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben morgen in de Malietoren crisisberaad met alle sectoren in de gezamenlijke achterban die door de stikstofcrisis worden getroffen. In dat overleg zal ook de PFAS-aanpak worden besproken, die bovenop de stikstofimpasse bedrijven nog verder in de problemen brengt. Over de uitkomsten van dat beraad zullen wij u nader berichten.

Wij verwijzen u ten slotte naar de bijlage hieronder, waarin u een aantal verhalen van ondernemers (geanonimiseerd) vindt die hun problemen bij ons stikstofmeldpunt hebben aangekaart.

Hoogachtend,

Hans de Boer                                                                    Jacco Vonhof

voorzitter VNO-NCW                                                    voorzitter MKB-Nederland

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics