Onderzoek Siemens PLM Software: machinebouwers geven digitalisering geen prioriteit

0

Siemens PLM Software heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden in de smart machine-industrie. De organisatie heeft 589 medewerkers van machinebouwbedrijven ondervraagd (waarvan 54% managementniveau en 34% directieniveau). Uit het onderzoek komt naar voren dat machinebouwbedrijven zich met name richten op productinnovatie (47%) en kostenverlaging (41%). Daarnaast staat het versnellen en flexibiliseren van de organisatie hoog op de agenda (40%). Opvallend is dat digitale transformatie en business innovatie relatief laag scoren (respectievelijk 17% en 11%), waardoor het lastig is om de bovengenoemde doelstellingen te behalen.

De grootste operationele uitdaging in relatie tot de directiedoelen zijn het leveren op klantspecificatie middels modularisatie (47%). Ook het verbeteren van de multidisciplinaire samenwerking (45%) en de versnelling van productieprocessen (41%) vormen een uitdaging. Om de time-to-market verder te verkorten is een versnelling nodig bij het leveren van onderdelen. Toch heeft de helft van de bedrijven nog geen strategie voor achterwaartse ketenintegratie.

Digitale transformatie
De opkomst van robotica (43%) en smart sensors (40%) heeft de grootste invloed op de bedrijfsvoering. Ook de opkomst van Internet of Things en smart devices worden vaak genoemd in het onderzoek. Probleem daarbij is dat klanten meestal geen data over machines online willen delen, onder meer uit beveiligingsoverwegingen. Machinebouwers richten zich vooral op traditionele automatiseringsgebieden als CAD/CAM en minder op geavanceerde innovaties. De grootste winst in het bouwproces is te boeken op het gebied van productie engineering (47%) en productieplanning (42%).

Nieuwe verdienmodellen
Innovatie met een sterke inzet op technologie brengt vraag en aanbod sneller en transparanter bij elkaar. Dat ontwricht veel markten. Denk aan Uber, Spotify, Netflix en AirBnB. Momenteel ziet 44 procent van de machinebouwers geen ontwrichtingen in de markt, maar opvallend is dat een kwart hierover geen uitspraak kan doen. Deze groep wordt straks mogelijk overvallen door de ontwikkelingen. In lijn met deze uitkomst ontwikkelen de bedrijven ook nog maar mondjesmaat nieuwe verdienmodellen waarbij bezit verschuift naar gebruik. Denk hierbij aan het beschikbaar stellen van machines as-a-service op basis van pay-per-use. Het overgrote deel kiest nog voor traditionele verkoop (90%) of leasing (17%). Kanttekening hierbij is dat de toepassing van smart devices en het Internet of Things nog in de kinderschoenen staat.

Benodigde expertise
Machines worden steeds vaker voorzien van innovatieve digitale toepassingen. Niet alle machinebouwers beseffen welke gevolgen dat heeft voor de benodigde expertise in de komende jaren. De ondervraagden verwachten slechts één procent stijging in de behoefte aan software- en data-engineers. Ook geeft 16 procent van de respondenten aan helemaal niet te weten wat de consequenties zullen zijn.
Patrick Fokke, industry sales director Benelux bij Siemens Industry Software, zegt: ‘Het valt op dat driekwart van de organisaties zich rekent tot de voorhoede in de adoptie van nieuwe technologie. Echte koplopers zijn horizontaal georganiseerd in multidisciplinaire teams in plaats van in gescheiden afdelingen. Ze beschikken over een geïntegreerd IT-landschap waardoor iedereen beschikt over alle informatie. En ze richten zich meer op assemblage dan op productie, onder meer door achterwaartse ketenintegratie. Kortom, de meeste machinebouwers hebben nog stappen te maken op al deze gebieden. Ze hebben nog een lange weg te gaan in de digitale transitie naar een Smart Industry.’

Link Café

Siemens hoopt de kennis in de machinebouw van smart industry en de concrete betekenis ervan voor de business van deze sector te verhogen door – samen met Link Magazine – een Link Café te organiseren, op een nader te bepalen datum in mei. De deelnemers discussiëren in een informele café-setting aan tafels van maximaal tien personen discussiëren over stellingen/vragen die de inleiders hen voorleggen. Nadere informatie over dit vierde Link Café is binnenkort te vinden op deze website.

 

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics