NOM investeerde in 2015 € 23,8 miljoen in innovatieprojecten.

0

Noord-Nederland-300x208De Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NV NOM)  kijkt terug op een succesvol jaar.2015 werd afgesloten met een positief resultaat van € 2,8 miljoen, het nettoresultaat van ontvangen rente, dividenden, afboekingen, voorzieningen en overige resultaten op participaties. De resultaten van de acquisitietak (NOM Foreign Direct Investment) waren positief, met een bovengemiddelde score van 455 arbeidsplaatsen in de regio. Ook de doelstelling van NOM Business Development werd ruimschoots gehaald door betrokkenheid bij bedrijven die in gezamenlijkheid voor € 23,8 miljoen in innovatieprojecten investeren. Ten opzichte van 2014 zag NOM Finance in 2015 een toenemend aantal financieringsaanvragen en een groeiende investeringsbereidheid. De totale werkgelegenheid bij de portefeuillebedrijven bedroeg eind 2015 3.021 fte.

NOM Foreign Direct Investment (FDI)

NOM Foreign Direct Investment (FDI) richt zich op het acquireren en begeleiden van nieuwe (buitenlandse) investeerders in Noord-Nederland. NOM FDI geeft nieuwe investeerders advies over vestigingslocaties, legt contacten met andere dienstverleners en leveranciers en biedt hulp bij het aanvragen en verkrijgen van vergunningen. Dit zijn essentiële onderdelen van een acquisitietraject. De met acquisitie vergaarde kennis is zeer waardevol en is een belangrijke bron van leads voor NOM Business Development en NOM Finance.

In de afgelopen vijf jaar hebben zich door de activiteiten van NOM FDI bijna 50 bedrijven in het Noorden gevestigd of uitgebreid. Dit is goed voor meer dan 1600 nieuwe banen, waarvan 455 arbeidsplaatsen in 2015. NOM FDI was in 2015 betrokken bij 10 succesvolle projecten waarin voor ruim 46 miljoen euro in Noord-Nederland wordt geïnvesteerd. smart noord

Behoud gevestigde bedrijven

Naast acquisitie richt NOM FDI zich op het blijven versterken en ontwikkelen van de contacten met gevestigde bedrijven. Door hen actief te betrekken in regionale programma’s en een goede band op te bouwen, wordt de NOM vaak in een vroeg stadium betrokken bij obstakels waar zij tegenaan lopen. Met het Investor Relations programma (ontwikkeld vanuit de Netherlands Foreign Investment Agency), zorgt de NOM dat bedrijven die plannen hebben om een vestiging te sluiten of te verplaatsen naar een andere regio, toch in Noord Nederland blijven.

De NOM heeft als mediator of adviseur obstakels voor ondernemen in de regio weggenomen. In een aantal gevallen is het gelukt om met hulp van gemeente en provincie een voorgenomen sluiting af te wenden. In andere gevallen was het mogelijk de vestiging open te houden door een overname of door een nieuwe productfocus.

Green-Chemistry-Campus-HTK-20131-400x250NOM Business Development (BD)

NOM Business Development (NOM BD) ontwikkelt samen met bedrijven in de regio innovatieve projecten die de potentie hebben op termijn te leiden tot toegevoegde waarde voor de noordelijke economie en voor de deelnemende bedrijven. Door hun omvang en innovatieve karakter dragen de projecten bij aan de versterking van de structuur en de concurrentiekracht van de economie van Noord-Nederland. NOM BD was in 2015 betrokken bij 39 bedrijven die samen innovatieprojecten uitvoeren waarin voor € 23,8 miljoen wordt geïnvesteerd. Hiermee is haar doelstelling ruimschoots behaald. Deze investering vertaalt zich naar 126 manjaren arbeid dat in ontwikkelingsprojecten is gerealiseerd in het afgelopen jaar.

Een aantal innovatieprojecten waar NOM BD bij betrokken is: Region of Smart Factories, Water Alliance, Northern Netherlands Offshore Wind, Greenlincs, World Class Composites Solutions en Flinc.

NOM Finance

NOM Finance verstrekt risicodragend kapitaal aan kansrijke MKB-ondernemingen in Noord-Nederland in de vorm van aandelenkapitaal en/of achtergestelde leningen. HiermeeWaterTechnChain-300x300 kunnen ondernemingen starten of groeien. Een aanzienlijk deel van de doelgroep wordt gevormd door starters (meer dan 50% van de portefeuillebedrijven is starter), technologie gedreven en innovatieve ondernemingen. NOM Finance heeft in 2015 een positief bedrijfsresultaat van € 3,2 miljoen behaald. Dit resultaat is opgebouwd uit rentebaten, ontvangen dividenden, afboekingen, voorzieningen en resultaten uit de verkoop van participaties.

VizionZEngineeringLiveDataIn 2015 ontving NOM Finance een groot aantal aanvragen voor financiering. Het aantal potentiële financieringen bleef op niveau met 343 aanvragen en 43 onderzoeken. De kwaliteit van de ontvangen businessplannen nam toe. Met € 12,1 miljoen aan uitgezette financieringen heeft NOM Finance een investeringsresultaat boven verwachting behaald. Daarnaast kunnen we over 2015 vaststellen dat een aanzienlijk aantal van onze portefeuillebedrijven goed tot uitstekend heeft gepresteerd. De totale werkgelegenheid bij de portefeuillebedrijven groeide in 2015 naar 3.021 fte (2014: 2.774 fte).

Risicokapitaal

De NOM verschaft in haar rol van investeerder risicokapitaal. Het woord risico zit niet voor niets in de term risicokapitaal. Als verschaffer van risicokapitaal neemt de NOM meer risico dan andere financiers. Uiteraard wordt zeer doordacht en na uitgebreid onderzoek een besluit genomen om risicokapitaal in een bedrijf te investeren. Dit gebeurt  op basis van de kwaliteit van de ondernemer, de haalbaarheid van het businessidee en tal van andere investerings-criteria. Daarnaast staat de NOM als investeerder naast de ondernemer en biedt de NOM begeleiding, waar nodig. In 2015 bleef het aantal faillissementen en afboekingen in de portefeuille beperkt.composieten

Innovatiefonds Noord-Nederland (IFNN)

Hoewel al vanaf 2014 operationeel is het IFNN nu definitief gefinancierd. Doordat het Innovatiefonds Noord-Nederland zich richt op ‘vroege fase’ financiering zijn de doorlooptijden lang. De ideeën zijn er, maar de business plannen zijn niet compleet uitgewerkt. In 2015 zijn drie nieuwe participaties geworven, waarmee het fonds eind 2015 vier participaties in portefeuille heeft, goed voor een toegezegd kapitaal van € 550.000. Met een goed gevulde pijplijn zijn de verwachtingen voor 2016 positief. Naar verwachting zullen vijf nieuwe participaties gerealiseerd worden met een totale investering van € 1 miljoen.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics