Nationale Roadmap: 93 miljoen euro voor zeven excellente grootschalige onderzoeksinfrastructuren

0

De raad van bestuur van NWO heeft zeven aanvragen in de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur gehonoreerd voor een totaalbedrag van 93 miljoen euro. De middelen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan NWO ter beschikking stelt voor de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur maken de bouw of vernieuwing mogelijk van essentiële onderzoeksinfrastructuren.

De gehonoreerde wetenschappelijke infrastructuren zijn van groot belang voor het verrichten van vernieuwend wetenschappelijk onderzoek en als aanjager van maatschappelijke en economische innovatie in alle wetenschappelijke disciplines. De toekenningen maken infrastructuur mogelijk binnen de bèta/technische, de alfa/gamma disciplines en in de levenswetenschappen.

Deze infrastructuren faciliteren onderzoek naar verschillende onderwerpen zoals biodiversiteit of het gebruik van big data binnen de sociale wetenschappen. Een van de toegekende onderzoeksfaciliteiten onderzoekt de toepassingen voor een sterke magneet voor inzichten in de oorzaken van ziektes, nieuwe medicijnen, maar ook verbetering van voedselproductie en –veiligheid. Een andere faciliteit onderzoekt microbiële ecosystemen die kunnen bijdragen aan de gezondheid van mensen en duurzame productie van chemicaliën. Onder dit bericht kunt u het overzicht met de toegekende aanvragen downloaden.

Minister Ingrid van Engelshoven (OCW): “Ik ben trots op de wetenschappers die vandaag zo’n mooi bedrag voor hun onderzoeksfaciliteit hebben ontvangen. Zij behoren tot de internationale top in verschillende wetenschappelijke disciplines en kunnen samen met de onderzoeksfaciliteiten vernieuwend en grensverleggend onderzoek doen en bijdragen aan oplossingen van maatschappelijke vraagtukken. Met de middelen voor de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur investeren we in de kennis van morgen.”

Een permanente commissie voor strategisch advies

In 2015 werd in opdracht van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap door NWO een Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke infrastructuur ingesteld om de strategische kaders van investeringen in grootschalige wetenschappelijke infrastructuur voor langere tijd vast te leggen. Onder voorzitterschap van prof.dr.ir. C.J. van Duijn maakte de Permanente Commissie in 2016 eerst een landschapsanalyse van de grote onderzoeksfaciliteiten in Nederland. Het resultaat hiervan is gepresenteerd op een interactieve website: www.onderzoeksfaciliteiten.nl. Momenteel wordt er een nieuwe landschapsanalyse uitgevoerd en de website geactualiseerd.

Selectieprocedure

Op basis van de analyse in 2016 selecteerde de Permanente Commissie 33 onderzoeksfaciliteiten die de in de periode 2016-2020 de hoogste prioriteit hadden. Samen vormden deze grootschalige wetenschappelijke infrastructuren de Nationale Roadmap 2016. Voor de infrastructuren op deze Roadmap zijn vervolgens subsidierondes opengesteld. In 2018 zijn reeds 10 onderzoeksfaciliteiten gehonoreerd.

Voor de beoordeling van de aanvragen in deze tweede ronde stelde NWO een onafhankelijke internationale beoordelingscommissie in. Deze bestond uit 10 mannen en 5 vrouwen met een brede kennis van wetenschappelijke ontwikkelingen en ervaring met grootschalige wetenschappelijke infrastructuur. In het najaar van 2019 werden de aanvragen beoordeeld via peer review. De beoordelingscommissie selecteerde vervolgens 9 aanvragen voor interviews, die begin 2020 plaatsvonden. Aan de hand van de interviews stelde de beoordelingscommissie een prioritering op, die ter besluitvorming voorgelegd is aan de raad van bestuur van NWO.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics