Luc Soete: focus op grensoverschrijdende aanpak

0

“Een belangrijk onderscheidend vermogen van Brainport Network is de ligging aan twee buitenlandse grenzen. Het is nu de tijd om hier in de aanpak vanuit Brainport Network veel meer focus te leggen vanuit de triple helix regio’s en campussen in Zuidoost-Nederland” , aldus Luc Soete, bestuurlijk trekker voor de EU aanpak. Voor deze grensoverschrijdende aanpak zijn via Brainport Network ook  Interreg –aanvragen ingediend voor aanpak arbeidsmarkt en 3D printen in het kader van het Vanquard Initiative.

Als onderdeel van een grensoverschrijdende kenniscorridor vormt Brainport Network een essentiële technologische spil voor economische groei met sterke aantrekkingskracht op onder meer (buitenlandse) bedrijven en wetenschappelijk talent. Voor een succesvolle aanpak is het verder inspelen op strategische posities en plannen van spelers aan de andere kant van de grens van belang. Deze aanpak wordt ook onderschreven in het begin 2017 uitgebrachte actieplan Grensoverschrijdende Economie en Arbeidsmarkt. Luc Soete vraagt ook aandacht voor de Urban agenda’s voor Europese samenwerking en innovatie. De tijd is rijp voor de grensoverschrijdende en integrale aanpak op de thema’s van Brainport Network, waarop de kracht van het  netwerk kan worden ingezet.

Voor arbeidsmarkt is de aanpak van regelgeving van belang, onder meer ook via het instituut ITEM. En via het project Werkinzicht met de koppeling van het arbeidsmarktdashboard komen de kansrijke beroepen over de grens in beeld.

Voor de aanpak kapitaal met de focus op de scaling-up van bedrijven liggen er veel mogelijkheden internationaal in EFSI en EIB.

Vanuit de EU aanpak is actueel de herijking van de RIS3, meer inzet op Interreg en Horizon 2020, ook gekoppeld aan het Vanguard Initiative. Voor dit initiatief is via Brainport Network een Interreg aanvraag voor 3D printen ingediend. Daarnaast wordt vanuit Brainport Network ingezet op de lobby naar Brussel voor de programma’s en fondsen voor de periode na 2020.

De samenwerking met Vlaanderen is sterk, kijk naar IMEC en Holst, maar kan nog veel sterker. Luc Soete meldt dat hij onlangs benoemd is tot voorzitter van de Belgische Limburgse Regionale Economische Samenwerking (LIRES), waarin met een budget van 5 miljoen euro hefboomprojecten ontwikkeld kunnen worden op o.a. het gebied van werkgelegenheid en opleidingen voor de vijf streekregio’s van Belgisch Limburg startend met de twee grensregio’s: Maasland en Noord-Limburg. Luc Soete ziet hier ook een duidelijke link met het arbeidsmarktdashboard en het project Werkinzicht. Verder is er ook de connectie met het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK), waarin de Vlaamse regering zich inzet op concrete acties en die de economische impact van de sluiting van Ford Genk en de toeleveranciers aanpakken.  Grensoverschrijdend is hier de connectie met bijvoorbeeld VDL Nedcar en verbetering van de infrastructuur. De grensontkenning geldt uiteraard voor Brainport Network ook met andere Nederlandse regio’s, zoals specifiek met West-Brabant en de relaties vanuit de partners met de andere regio’s. Maar ook interregionaal binnen Brainport Network met de innovatie AgroFood via de lijn AgriFood Capital, Helmond en Greenport Venlo.

De Innovation Deals die zich tegenwoordig toespitsen op de circulaire economie ziet Luc Soete als een manier om grensoverschrijdend regelruimte te krijgen.

Het belang van de grensoverschrijdende projecten met een multifund benadering neemt toe. Dat sluit ook aan bij de voorbereiding op de nieuwe EU periode, waar de landsdelige aanpak gehandhaafd blijft en ook ESF waarschijnlijk regionaal zal worden ingezet. Voor grote investeringen in kennis zal mogelijk als gevolg van Brexit aanzienlijk minder beschikbaar komen.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics