Kamervragen ingediend naar aanleiding van artikel in Link magazine over: Bijmengregels jagen Nederlandse kunststofindustrie naar buitenland!

0

Schriftelijk kamervragen zijn ingediend naar aanleiding van het artikel in Link magazine:  Bijmengregels jagen Nederlandse kunststofindustrie naar buitenland!

De vragen zijn ingediend door Olger van Dijk en Femke Zeedijk, beide Kamerlid NSC, gericht aan V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat.

Ongelijk speelveld!

Wij houden u op de hoogte van de uitkomsten, in de juni uitgave van Link magazine publiceren wij een uitgebreid verslag.

Vraag 1
Bent u bekend met de publicatie «Bijmengregels jagen Nederlandse
kunststofindustrie naar buitenland» in Link Magazine1?
Vraag 2
Hoe staat het met de uitwerking van de verplichte bijmengnorm van recyclaat
in 2027 en het voornemen om in 2030 deze norm op 25–30 procent te stellen?
Kunt u per deelsector aangegeven welke Europese regelgeving wordt
voorbereid en hoe dit zich tot het Nederlandse voornemen verhoudt?
Vraag 3
Wat is uw reactie op de geuite zorgen van de kunststofindustrie dat hiermee
een ongelijk speelveld in de EU ontstaat?
Vraag 4
Kunt u een reactie geven op de quick scan van CE Delft en TNO naar de
economische effecten van de plasticnorm en daarbij aangeven of u het
verwachte gemiddelde productieverlies van 5–18 procent van de afzet van
Nederlandse convertors acceptabel acht?
Vraag 5
Bent u bereid nader onderzoek te doen met meer sectordetail naar deze
weglekeffecten voordat overgegaan wordt tot definitieve normstelling?
Vraag 6
Bent u het met de vertegenwoordigers uit de kunststofindustrie eens dat er in
Nederland onvoldoende recyclaat beschikbaar is om aan de wetgeving te
kunnen voldoen, waardoor de industrie genoodzaakt zal zijn om in het
buitenland in te kopen?

Vraag 7
Hoe kijkt u aan tegen de Nederlandse markt voor recyclaat, het aantal
marktpartijen (producenten en inkopers), de investeringsmogelijkheden en de
toekomstperspectieven voor de lange termijn?
Vraag 8
Bent u het met de vertegenwoordigers eens dat Nederlands recyclaat van
onvoldoende kwaliteit is voor de voedingsmiddelenindustrie, de automotiveindustrie en de lucht- en ruimtevaartindustrie? Wat is voor deze industrieën
de beoogde oplossing om aan de nieuwe wetgeving te voldoen?
Vraag 9
Op welke manier kan Nederland en Europa in voldoende mate garanderen
dat er geen recyclaat met onbetrouwbare certificaten op de markt wordt
gebracht door Aziatische producenten, dat leidt tot oneerlijke concurrentie
voor de recyclebedrijven in Nederland?
Vraag 10
Ziet u een manier waarop kan worden voorkomen dat grote tenders van
Europese bedrijven vooral naar grote partijen buiten Europa gaan?
Vraag 11
Hoe wordt de 267 miljoen euro uit het Klimaatfonds ingezet voor een
versnelde transitie van de circulaire plasticketen en welke concrete stimuleringsmaatregelen zijn voor 2024 en verder voorzien?

Link magazine februari/maart 2024 Thema: De keten op orde op lokaal niveau.
Lees Link magazine digitaal of vraag een exemplaar op bij mireille.vanginkel@linkmagazine.nl

1 LINK Magazine, 26 april 2024 (https://linkmagazine.nl/bijmengregels-jagen-nederlandsekunststofindustrie-naar-buitenland/?v=796834e7a283)

Link magazine is de verbinder in technologie mens en markt. Naast het magazine hebben wij met bedrijven platformen opgebouwd ronde de onderwerpen: productiviteit, Configure to order, servitization(ESCF/Linkmagazine), elektrificatie/waterstof en DGA. Sinds 2002 organiseren wij ieder jaar de Dutch Industrial suppliers en Customer Awards, klanten nomineren haar leveranciers en leveranciers nomineren haar klanten.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics