ING: Industrie nog in krimpfase – lange termijn verwachtingen iets positiever

0

De index van industrie inkoopmanagers is in oktober uitgekomen op 43,8. Dit is een hele lichte verbetering ten opzichte van de maand ervoor. De index zakt niet verder terug maar blijft vooralsnog in krimpfase wat een teruggang van de productieactiviteit betekent. Het productievolume is afgenomen en komt net boven het pré corona niveau uit. De bruto toegevoegde waarde, met andere woorden de verdiensten van de industrie, zijn daarentegen de afgelopen twee kwartalen nagenoeg gelijk gebleven. De lange termijn productieverwachtingen zijn weer verbeterd.

  • Uitblijvend herstel orderintake – trends in output deelsectoren
  • Zorgen bedrijfsleven om politieke koers terecht?
  • ING investeert in chipindustrie
  • Groene industrie morele verplichting

Trend: het productievolume is in september wederom teruggelopen ten opzichte van de maand ervoor, -1%. In vergelijking met september een jaar eerder, toen de industrie nog op een hoog productieniveau presteerde, is dit een 10% teruggang. De sector blijft, zoals verwacht op basis van de krimpende orderintake het afgelopen jaar, stapje bij stapje afschalen. Het productieniveau in september ligt daardoor nog net (1%) boven de pré corona output. Op basis van de laatste metingen kan herstel nog even op zich laten wachten. De buitenlandse vraag neemt daarentegen de afgelopen 3 maanden telkens iets minder af.

Kijken we naar de huidige maand op maand trend in afzonderlijke industriesectoren valt een dalende output in de machine-industrie op, die weer een stap terug doet door vertraagde investeringen als gevolg van o.a. de verhoogde rente. Desondanks blijven de verdiensten in de machine-industrie groeien. Reparatie en revisie van machines is een deelsector die door gebruiksverlenging van kapitaalgoederen weer wat groei laat zien. Net als deelsectoren farma, metaal en elektrische appraten. De energie-intensieve sectoren chemie en papier blijven nagenoeg gelijk, terwijl de kunststofindustrie nog licht krimpt.
Deze positieve trend in de reparatiesector zien we nog sterker terug als we kijken naar de productie groei de afgelopen 3 maanden. Lees hier meer.

Bedrijfsleven maakt zich zorgen om politieke koers

De economie heeft de afgelopen jaren heel goed gepresteerd. Het grootste probleem van bedrijven was een tekort aan personeel, niet zozeer de vraag. Tegelijkertijd heeft de bestedingsruimte van de consumenten afgelopen tijd flink onder druk gestaan. Dus lijkt het logisch om als samenleving meer van het bedrijfsleven te vragen om grote publieke investeringen (bijv. in infrastructuur, defensie en duurzaamheid) te bekostigen. De keuze voor hogere lasten voor het bedrijfsleven zien we terug in de CPB-doorrekening van de partijprogramma’s.

Het bedrijfsleven maakt zich zorgen over de politieke oplossingsroutes. Want behalve hogere lasten, zetten veel partijen bijvoorbeeld ook in op minder arbeidsmigratie en expats, en staat het Groeifonds ter discussie. De geplande groei van de publieke sector en verhoging van het minimumloon en daarmee de uitkeringen zullen naast meer concurrentie op de arbeidsmarkt mogelijk ook zorgen voor een mogelijke afname van arbeidsaanbod.

Toch zijn er nuances te plaatsen bij de zorgen van het bedrijfsleven. Zo heeft de overheidssteun aan bedrijven en huishoudens (coronapakketten en energiesteun) de economie afgelopen jaren gestut. Ook mikken de partijen die hun pakketten hebben laten doorrekenen allemaal op een iets lager overheidstekort, wat de schokbestendigheid van de economie -al is het maar een beetje- vermindert.

Meer over de verwachte ontwikkelingen van het ondernemersklimaat en de schijntegenstelling tussen bedrijven en burgers lees je in de column van ING-hoofdeconoom Marieke Blom.

De talkshow gaat vooraf aan de uitreikingen van de drie Dutch Industrial Suppliers and Customer Awards (DISCA). Na de borrel vindt tijdens het diner de live finale plaats van de Dutch Industrial Suppliers and Customer Awards 2023. Programma
Aanmelden disca@linkmagazine.nl

 

Investeren in veelbelovende nieuwe spelers Nederlandse chipindustrie
ING investeert in het snelgroeiende Rotterdamse semiconductorbedrijf Nearfield Instruments. Het is de tweede investering in korte tijd van ING in de Nederlandse chipindustrie. Eerder dit jaar nam ING deel aan de investeringsronde voor SMART Photonics. De investeringen bevestigen het vertrouwen van de bank in de Nederlandse halfgeleider en fotonica-industrie en benadrukken het belang van een sterke Europese chipsector. Dit is noodzakelijk voor de energietransitie, omdat microchips een essentieel onderdeel vormen voor toepassingen voor zon- en windenergie en elektrisch vervoer. Daarnaast maken deze chips technologische toepassingen sneller en energiezuiniger. Lees hier het volledige artikel.

Basisindustrie NL kan in 2050 klimaatneutraal en circulair zijn
Volgens onderzoek van het Sustainable Industry Lab is circulair en klimaatneutraal voor de Nederlandse industrie in 2050 haalbaar. De fysieke randvoorwaarden als geografische ligging, havens, energiepotentieel en toegang tot afzetmarkten landinwaarts zijn unieke pluspunten.

Bovendien is het voor de economie en onze welvaart belangrijk dat we de industrie én vergroenen én behouden. Hier zijn andere sectoren weer afhankelijk van. Bovendien zorgt het hebben van een eigen basisindustrie met chemie en staalindustrie voor strategische onafhankelijkheid. Als belangrijke toeleverancier voor de energietransitie, foodindustrie en heel veel consumentenproducten.

De vraag naar energie en materialen blijft wereldwijd voorlopig hoog en zal in 2050 niet minder zijn. Groene productie van basismaterialen zal niet zomaar elders ontstaan. We moeten daarom zelf investeren in verduurzaming van de industrie en groene productie. Windenergie op zee koppelen aan het energiesysteem en overproductie gebruiken voor het maken van groene waterstof zorgen voor een groen, efficiënt en concurrerend energiesysteem. Meer achtergronden 

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics