Hoe word je circulaire voorloper op de explosieve markt van batterijen voor mobiliteit?

0

Werkt jouw bedrijf met batterijen voor e-mobility, of ben je van plan om hiermee aan de slag te gaan? Dan is het van groot belang om na te denken over een toekomstbestendig bussinessmodel. Door de explosieve vraag naar consumenten-batterijen worden grondstoffenschaarste en leveringszekerheid een serieuze uitdaging. En aan de recycling kant: hier zijn veel kansen op waardevermeerdering door slimmer hergebruik. Want door de inzet van batterijen in de energietransitie ontstaat er ook een enorme afvalberg. Waarom niet voorloper worden op deze explosieve markt? Wil je weten wat jij kan doen op jouw positie in de keten?

Minder leveringsrisico’s

De grootste bedreiging in de sector is de afhankelijkheid van grondstoffen. De productie van batterijen en accu’s vergt veel grondstoffen, waarvan weer veel als kritieke grondstoffen worden beschouwd: er dreigt uitputting of ze zijn door (geo)politieke redenen of mensenrechten beperkt beschikbaar. Zou het daarom niet beter zijn deze afhankelijkheid te verkleinen en aan te sturen op een businessmodel waarin bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van herbruikbare batterijen? Hoe zou je dit kunnen inpassen in eigen bedrijfs- of productieproces?
Inspirerende voorbeelden Er zijn al voorlopers op de markt die met een omslag in het denken zijn gekomen tot nieuwe businessmodellen. Zo reviseren de ingenieurs van BMA oude batterijen voor auto’s tot nieuwe. Met minimale grondstoffen zorgen ze ervoor dat afgekeurde accupakketten weer functioneren, met een capaciteit van 80 -100%. Grote winst is de prijsdaling van accupakketten, een nieuw accupakket voor een elektrische auto kost nu al gauw zo’n 15.000 – 25.000 euro. Voor die prijs is het niet waard om oudere auto’s op de weg te houden, wat met een gereviseerd pakket wel kan. Een goed voorbeeld voor waardevermeerdering van het product.

Waardevermeerdering binnen CIRCO

Waardevermeerdering is een belangrijke strategie voor CIRCO. Want zo lang je producten langer op waarde houdt, heb je minder nieuwe grondstoffen nodig en wordt het verdienmodel beter. Forse waarde-reductie vindt bij batterijen plaats in de gebruiksfase. Zodanig dat als batterijen opgebruikt zijn, hergebruik en recycling vaak duur zijn. Daarom richt CIRCO zich op gebruik en het verlengen van de gebruiksfase in plaats van op verbruik. Door te focussen op het behouden en toevoegen van waarde in de gebruiksfase ontstaan nieuwe uitdagingen en businesskansen, zoals bij het model van het eerder genoemde BMA. Zij zijn nu voorloper op de markt met een nieuw businessmodel. Met een circulair bussinessmodel voor de batterij-industrie is een hoop te bereiken: je wordt minder afhankelijk van kritieke (primaire) grondstoffen en je draagt bij aan een schonere planeet.

Link magazine editie juni 2022 | jaargang 24 thema: Hoe slaan we de brug tussen de software- en de hardware-engineers? Lees Link digitaal of vraag een exemplaar op: mireille.vanginkel@linkmagazine.nl’

Bevindingen uit de CIRCO Track

CIRCO merkt dat er een grote vraag is naar het circulair inrichten van businesscases rond batterijen. Veel bedrijven krijgen te maken met batterijen en willen dit op zo’n duurzame mogelijke manier doen. Maar waar begin je in deze ingewikkelde en bovendien exponentieel groeiende markt? CIRCO heeft momenteel twee trajecten afgerond op het thema batterijen. Eén traject focuste zich op batterijgebruik in mobiliteit (o.a. batterijen uit elektrische personenauto’s), de ander op batterijen voor light e-mobility. In zo’n traject, ‘Track’ onderzoeken we met tien bedrijven samen hoe de businesscase van elk bedrijf circulair kan worden. Idealiter zonder nieuwe grondstoffen in het proces toe te voegen en zonder afval te produceren. De belangrijkste bevindingen uit deze CIRCO Tracks voor batterijen kwamen uit op het verbeteren van de gehele accu, het accumanagement systeem en de herinzet van losse cellen. Bovendien werd binnen de Track een stap gemaakt om de keten bij elkaar te brengen.

“Hoogtepunt van de CIRCO-Track was voor mij de samenwerking met de andere ketenpartners om tot een concreet circulair model te komen.“ CIRCOTrack-deelnemer
Waar zit je in de keten? De plek in de keten is van wezenlijk belang voor een propositie voor een nieuwe businesscase. Zo is het voor bedrijven die mobiliteit verzorgen belangrijk dat ze in de toekomst elektrisch kunnen blijven rijden. Hiervoor is een korte levertijd van batterijen weer van belang. Een voorbeeld van een circulaire businesscase in het Openbaar Vervoer is een lease-constructie waarbij bedrijven batterijen terug kunnen sturen. Zo blijft de levertijd klein en krijg je meer grip op de keten. Het beste resultaat wordt bereikt wanneer de hele keten samenwerkt. CIRCO stuurt in de Tracks actief aan op samenwerken in de keten. Dit wordt door de deelnemers als grote meerwaarde genoemd: dat ketenpartners bij elkaar komen en het gesprek aangaan om tot een betere waardeketen te komen. Je komt dan niet alleen tot interessante oplossingen, maar je leert ook ontzettend veel van elkaars perspectief. Daar blijken direct hele mooie concrete samenwerkingen uit te ontstaan.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.