Global Risks 2023: Spanningen tussen nijpende crisis in de kosten van levensonderhoud en duurzame klimaatactie bereiken piek

0

Al 17 jaar waarschuwt het Global Risks Report van het World Economic Forum voor onderling nauw verbonden, wereldwijde risico’s. Volgens het Global Risks Report 2023 van het World Economic Forum hebben conflicten en geopolitieke spanningen geleid tot een reeks wereldwijde risico’s, die nauw met elkaar in verband staan. Het gaat onder meer om tekorten in de energie- en voedselvoorziening, die de komende twee jaar waarschijnlijk zullen aanhouden, en sterk oplopende kosten voor levensonderhoud en schuldaflossing. Tegelijkertijd dreigen die crises de inspanningen te ondermijnen om risico’s op langere termijn aan te pakken, met name degene die verband houden met klimaatverandering, biodiversiteit en investeringen in menselijk kapitaal.

“Het waarschijnlijke effect (de ernst) van de volgende risico’s wordt ingeschat over een periode tussen 2 en 10 jaar.“

  • De crisis in de kosten van levensonderhoud is het grootste risico op korte termijn, terwijl het falen van klimaatmitigatie en -adaptatie de grootste zorg op lange termijn is
  • Door geopolitieke rivaliteiten en inwaarts gerichte standpunten zullen de economische beperkingen nog toenemen en zowel de korte- als de langetermijnrisico’s verder verergeren
  • Het Global Risks Report spoort landen aan om samen te werken om rivaliteit rond hulpbronnen te vermijden
  • Het rapport steunt op de standpunten van meer dan 1200 deskundigen, beleidsmakers en industrieleiders. Lees hier het Global Risks Report 2023, ontdek het Global Risks Initiative en neem deel aan het gesprek via #risks23

Dat zijn de bevindingen van het Global Risks Report 2023, dat vandaag wordt gepubliceerd. Daarin wordt aangevoerd dat de mogelijkheden om de ernstigste lange termijn dreigingen aan te pakken snel aan het inkrimpen zijn en dat collectieve actie nodig is voordat de risico’s een kantelpunt bereiken.

Link magazine editie december 2022 | jaargang 24 thema: B2B-marketing: veel meer dan goede klantrelatie opbouwen. Lees Link digitaal of vraag een exemplaar op: mireille.vanginkel@linkmagazine.nl’

Het rapport, dat werd opgesteld in samenwerking met Marsh McLennan en Zurich Insurance Group, steunt op de standpunten van meer dan 1200 wereldwijde risico-experts, beleidsmakers en industrieleiders. Het schetst, over drie perioden heen, een beeld van het wereldwijde risicolandschap dat enerzijds nieuw, maar tegelijk ook griezelig bekend is, omdat de wereld wordt geconfronteerd met veel reeds bestaande risico’s, die tot voor kort op hun retour leken.

Op dit moment hebben de wereldwijde pandemie en de oorlog in Europa de energie-, inflatie-, voedsel- en veiligheidscrises weer op de voorgrond gebracht. Die geven op hun beurt aanleiding tot risico’s die de komende twee jaar het wereldbeeld zullen overheersen: risico op recessie; toenemende schuldennood; aanhoudende crisis in de kosten van levensonderhoud; polarisering van de samenleving, in de hand gewerkt door desinformatie en verkeerde informatie; onderbreking van de inspanningen voor snelle klimaatactie; en een geo-economische oorlog die alleen verliezers kent.

Tenzij de wereld doelgerichter begint samen te werken aan klimaatmitigatie en -adaptatie zal dit de komende 10 jaar leiden tot voortdurende opwarming van de aarde en ecologisch verval. Het onvermogen om de klimaatverandering te beperken en zich eraan aan te passen, natuurrampen, biodiversiteitsverlies en aantasting van het milieu zijn vijf van de top 10-risico’s, waarbij biodiversiteitsverlies als een van de snelst verslechterende wereldwijde risico’s van het komende decennium wordt gezien. Tegelijkertijd dreigen door crises gedreven leiderschaps- en geopolitieke rivaliteiten maatschappelijk leed van ongekend niveau te veroorzaken, doordat investeringen in gezondheid, onderwijs en economische ontwikkeling wegvallen, waardoor de sociale cohesie verder wordt uitgehold. Ten slotte dreigt de stijgende rivaliteit niet alleen een toenemende geo-economische bewapening, maar ook remilitarisatie te veroorzaken, vooral door nieuwe technologieën en malafide actoren.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics