Gerwin Geukes Maxon: ‘Deze vorm van samenwerken moet je elkaar – en de klant – gunnen’

0

Alleen de oplettende bezoeker van het pand van maxon Benelux in Enschede zal opvallen dat het logo op de vlaggen bij de entree veranderd is. Een kleine uiterlijke verandering die symbool staat voor een wereldwijde onderliggende strategiewijziging, gericht op het creëren van een hechtere, meer eenduidige organisatie. Herkenbaarder voor de klant en in staat meer toegevoegde waarde te leveren.

Rebranding-operatie bij maxon in gang gezet

De letters van ‘maxon’ zijn nu rood (de bedrijfsnaam nog steeds geschreven zonder hoofdletter), van een net iets ander lettertype en het woord ‘motor’ is geschrapt. Deze aanpassing is de zichtbare kant van de rebranding-operatie die bij de aandrijfspecialist in gang is gezet. Eén die meer inhoudt dan grafische wijzigingen in het logo. Het gaat om een doordacht proces dat stapsgewijs wordt uitgevoerd. De implicaties zijn merkbaar in Enschede, bij maxon benelux, maar evengoed bij alle andere landenvestigingen van de Zwitserse multinational.

Verbreding portfolio
Gerwin Geukes, managing director van de Benelux-vestiging, schetst verschillende redenen voor de rebranding en de consequenties ervan intern. Belangrijk is dat maxon ooit, bij de oprichting in 1961, strikt gericht was op de ontwikkeling en productie van kleinere types elektromotoren. Tegenwoordig worden binnen het concern ook de grotere formaten geproduceerd. Daarnaast maakt het concern tevens alle omliggende hard- en software, van gearboxes en hmi’s (human machine interfaces) tot en met besturingssoftware en batterijmanagementsystemen. Een verbreding van het portfolio die het resultaat is van inspelen op ruimere klantvragen en het doen van meerdere overnames, recentelijk nog van het Britse Parvalux Electric Motors en het Zwitserse zub machine control. ‘Zo’n breed aanbod afdekken met het woord ‘motor’ in het logo roept dan alleen maar misverstanden op.’

‘De komende jaren wordt gewerkt aan gelijkschakeling van landenvestigingen’

Maar niet alleen een ontstane realiteit geeft maxon aanleiding zich anders naar de markt toe te presenteren. Het is tevens de wens in bepaalde markten een steviger positie te verwerven, hoger in de keten. Daarom krijgt de organisatie een andere focus, van landgeoriënteerd naar businessgeoriënteerd, op vier wereldwijde deelmarkten: industrial, medical, aerospace en mobility solutions. ‘In de Benelux zijn we reeds sterk in industrial, daarnaast willen we onze positie in medical verder versterken’, licht Geukes toe.

Expertises benutten
Wat de focusverschuiving concreet voor de organisatie betekent, is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. ‘In Nederland wordt veel hightech ontwikkeld, waardoor wij veel expertise hebben opgebouwd in het ontwikkelen van toepassingen specifiek voor die hightech. Deze expertise willen we niet alleen in de Benelux inzetten, maar wereldwijd. Wanneer een vraag naar een special terechtkomt bij onze collega’s in de VS, kan dat dus betekenen dat zij bij ons aankloppen voor de ontwikkeling en productie ervan. Andersom willen wij ons meer toeleggen op medical, een sector met perspectieven in de Benelux. Daarin hebben met name onze Zwitserse collega’s veel expertise opgebouwd. Als een gevraagde oplossing niet in ons portfolio staat, leggen we bijzondere ontwikkelvragen van klanten dan juist bij hen neer’, aldus Geukes terwijl hij de flinke maxon-catalogus erbij pakt. ‘In zo’n geval moeten dé maxon-specialisten wereldwijd worden ingeschakeld, zodat de klant zo goed mogelijk bediend wordt. Deze vorm van samenwerken moet je elkaar – en de klant – gunnen.’

Krachtiger eenheid
Dat betekent dus wel dat de maxon-organisatie een krachtiger eenheid moet worden. De reflex om de klantvraag zelf, met de eigen vestigingscollega’s te beantwoorden, moet worden ingewisseld voor het te rade gaan bij die collega’s die veruit de meeste kennis hebben van de specifieke toepassing, waar ter wereld ze ook zitten, aldus Geukes. Om die eenheid vorm te geven en die ‘one-maxon’ gedachte uit te dragen, zijn er regelmatig bijeenkomsten, van de landenmanagers, maar ook van bepaalde disciplines als sales, bij gelegenheid gericht op een bepaalde deelmarkt. Daarnaast zal het nieuwe logo in uitingen een veel prominentere plek krijgen. De namen van overgenomen bedrijven worden ingeruild voor ‘maxon’ of er wordt ‘member of the maxon group’ aan toegevoegd.

Rationalisering processen
Voorts krijgt de organisatie niet alleen een businessgerichte focus, maar wordt deze ook geüniformeerd. ‘Tot nog toe waren de bedrijfsprocessen in elke landenvestiging net even anders ingericht en werd er veel ad-hoc opgelost. De komende jaren wordt gewerkt aan gelijkschakeling en worden de processen gerationaliseerd. Met leveranciers worden vaste afspraken gemaakt over toeleveringen en tegelijkertijd gaan we klanten vragen scherper te forecasten. Hierdoor kunnen we de fluctuerende klantvraag opvangen met een efficiënt en lean ingericht logistiek proces.’
Belangrijk in dat proces is de vernieuwing van het ERP-systeem van het Zweedse IFS. ‘Tot nog toe pasten we de software aan de gewenste veranderingen in de lokale organisatie en flow aan. Vanaf nu gaan we wereldwijd de organisatie en processen aanpassen aan de software. Een belangrijke stap voorwaarts die de processen vereenvoudigt en efficiencyvoordelen oplevert.’ Een van de pilots loopt in de Benelux; Enschede zit dus in de kopgroep van de rationalisatieslag, aldus Geukes.

Stap voor stap
Een slag die het fundament legt onder de wereldwijde rebranding van maxon. Een meerjarig proces dat stap voor stap doorlopen wordt, maakt de managing director duidelijk terwijl hij voor de foto buiten plaatsneemt onder de vlaggen met het nieuwe, rode logo. Op de achtergrond, op de gevel van het gebouw, pronkt nog het oude witte, compleet met het woord ‘motor’. ‘Ik moet bij de gemeente de vergunning nog rondkrijgen voor de vervanging.’

Maxon in cijfers
Het Zwitserse familiebedrijf maxon werd in 1961 opgericht, toen onder de naam Interelectric. De meerderheidsaandeelhouder is Karl-Walter Braun, de ceo Eugen Elmiger. De aandrijfspecialist heeft wereldwijd ongeveer 3.000 medewerkers van wie 1.200 werkzaam zijn op de hoofdvestiging in Sachseln in Zwitserland. Het bedrijf heeft productievestigingen in Duitsland, Hongarije, Zuid-Korea, de VS, China en Nederland, verkoopkantoren in 30 landen en een distributienetwerk dat zich uitstrekt over nog eens 40 landen. In 2018 werden er plusminus 5 miljoen producten gefabriceerd in ongeveer 12.000 variaties. De omzet was vorig jaar ruim 483 miljoen euro, voor meer dan de helft behaald in de sector medische technologie.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics