FME Zorg versterkt door integratie van Holland HealthTech

0

FME Zorg gaat de dienstverlening aan de leden van Holland HealthTech (HHT) uitbreiden. De integratie van HHT is door de leden in december 2016 al goedgekeurd en krijgt in 2017 verder vorm. Na een bestaan sinds 1969 als zelfstandig opererende branchevereniging is de tijd aangebroken om de belangen vanuit het cluster FME Zorg verder te versterken voor de leden. De sterke strategische positie van FME zorgt voor een eenduidig geluid richting de politiek en stakeholders.

Voor de betrokken bedrijven betekent de integratie dat de huidige dienstverlening wordt voortgezet én uitgebreid wordt met een breder aanbod van diensten die ondernemersorganisatie FME levert.

FME Zorg: oplossen van maatschappelijke, innovatieve uitdagingen

FME mobiliseert en verbindt de Nederlandse medisch-technologische industrie om de zorg beter en kosten-effectiever te maken. Het cluster FME Zorg werkt aan mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke en innovatieve uitdagingen. Deze uitdagingen doen zich voor bij ziektebeelden zoals hart- en vaatziekten en de ouderenzorg, maar ook rondom kostenreducties. Het Cluster FME Zorg brengt ketenpartijen in de gezondheidszorg bij elkaar met als doel het promoten en zichtbaar maken van technologische oplossingen bij partijen zoals de patiëntenvereniging, beroepsvereniging, zorgverzekeraar en het ziekenhuis. Doel is betere zorg voor de patiënt en het kostenefficiënter maken van de zorg in zijn algemeenheid. Daarnaast is FME in haar belangenbehartiging en lobby sterk in het wegnemen van belemmeringen die een vertraging opleveren in de time-to-market van innovaties. Haar lobbyagenda heeft als insteek het business-innovatieklimaat te verbeteren. Om de ondernemers meer met de overheid te verbinden gaat FME Zorg ook actief inzetten op Publiek Private Samenwerkingsverbanden.

FME Zorg: Samen een sterke positie ontwikkelen

FME heeft sinds 2013 haar organisatie ingericht met onder andere clusters. Het cluster FME Zorg heeft 250 bedrijven die bijna 10 miljard euro aan omzet vanuit Nederland vertegenwoordigen. Het grootste deel betreft export. Binnen het cluster is een aantal grote spelers actief en zijn er veel MKI-bedrijven aangesloten. Bedrijven in de medische technologie willen een gezamenlijke sterke positie in de markt ontwikkelen door middel van FME Zorg. HHT sluit aan bij de positieve dynamiek en ontwikkelingen van dit moment binnen het cluster met een hierop aangepaste structuur die dan ook voorziet in de waardengebieden die voorheen nog door HHT werden waargenomen. Naast een Industrietop en een platform voor Public Affairs wordt een klankbordgroep ingericht met een sterke positie voor het MKI en een netwerk voor medtech-starters. Binnen het cluster zullen werkgroepen worden ingericht voor onder andere Regulatory Affairs (wet- en regelgeving) en innovatie om het veldwerk te verrichten en het cluster als geheel te voeden.

Holland HealthTech was ruim 45 jaar actief

Doelstelling van de branchevereniging HHT was om bedrijven met elkaar in gesprek te laten zijn over innovatie, productie en export binnen de medische technologie en hun collectieve belangen op deze gebieden te behartigen in het krachtenveld van hun sector. Wet- en regelgevingsissues speelden hierbij vaak een rol. Dominante onderwerpen de laatste jaren waren de nationale Gedragscode Medische Hulpmiddelen en de herziening van de Europese Medical Device Directive (Verordening Medische Hulmiddelen). HHT heeft rondom deze onderwerpen sleutelposities in het veld ingenomen.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics