Europees Instituut voor innovatie en technologie: Commissievoorstel voor strategie 2021-2027

0

Deze week heeft de Europese Commissie een wijziging van de rechtsgrondslag van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) voorgesteld alsook de nieuwe strategische innovatieagenda 2021-2027 van het EIT.

Het EIT, een onafhankelijk orgaan van de EU, is in 2008 opgericht om de Europese innovatiecapaciteit te versterken. De vandaag goedgekeurde voorstellen zullen het EIT in lijn brengen met het volgende EU-programma voor onderzoek en innovatie, Horizon Europa (2021-2027), waarmee de Commissie haar belofte nakomt het innovatiepotentieel van Europa een extra impuls te zullen geven. Met een voorgestelde begroting van 3 miljard euro, wat neerkomt op een stijging van 600 miljoen euro – of 25 % – ten opzichte van de huidige strategische innovatieagenda (2014-2020), zal het EIT de activiteiten van bestaande en nieuwe kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG’s) financieren en de innovatiecapaciteit van 750 instellingen voor hoger onderwijs ondersteunen.

Tibor Navracsics, als Europees commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport bevoegd voor het EIT, verklaarde hierover: “Sinds 2008 stimuleert het Europees Instituut voor innovatie en technologie talent en creativiteit via een unieke focus op onderwijs en ondernemerschap. De strategie voor 2021-2027 die wij nu voorbereiden, zal ertoe bijdragen dat alle EU-regio’s kunnen gebruikmaken van het potentieel van het EIT en zal de innovatiecapaciteit van ons hoger onderwijs verder stimuleren. Daarnaast ben ik bijzonder trots vandaag te kunnen aankondigen dat een nieuwe kennis- en innovatiegemeenschap zal worden opgestart om de innovatie in de culturele en creatieve sector te ondersteunen. Deze wordt in 2022 verwacht.”

Het EIT ondersteunt momenteel acht KIG’s die bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra samenbrengen in grensoverschrijdende partnerschappen. De voor 2021-2027 voorgestelde strategische innovatieagenda is opgezet om de volgende doelstellingen te bereiken:

  1. De regionale impact van de kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG’s) vergroten: In de toekomst zal het EIT zijn netwerken versterken en meer instellingen voor hoger onderwijs, bedrijven en onderzoeksorganisaties bereiken dankzij de ontwikkeling van strategieën voor regionale outreach. De selectie van samenwerkingspartners en de voorbereiding van KIG-activiteiten zal inclusiever zijn. De KIG’s zullen ook verbanden leggen met de strategieën voor slimme specialisatie, een EU-initiatief om de economische groei en het scheppen van banen te stimuleren door elke regio in staat te stellen zijn eigen concurrentievoordelen te bepalen en te ontwikkelen.
  1. De innovatiecapaciteit van het hoger onderwijs ondersteunen: Het EIT zal 750 instellingen voor hoger onderwijs ondersteunen met financiering, deskundigheid en coaching, zodat zij binnen hun respectieve interessegebieden economische activiteiten kunnen ontplooien. Het instituut zal activiteiten ontwikkelen en opstarten, met name in landen met een lagere innovatiecapaciteit. Daarbij zal het EIT voortbouwen op succesvolle beleidsinitiatieven zoals HEInnovate, een gratis zelfbeoordelingsinstrument voor alle soorten instellingen voor hoger onderwijs, of het Regional Innovation Impact Assessment Framework, dat universiteiten in staat stelt te beoordelen op welke manier zij innovatie stimuleren in de regio’s waar zij gevestigd zijn.
  1. Nieuwe KIG’s opstarten: Het EIT zal twee nieuwe KIG’s opstarten op gebieden die het meest relevant zijn voor de beleidsprioriteiten van Horizon Europa. De eerste nieuwe KIG zal zich richten op de culturele en creatieve sector en wordt verwacht in 2022. Deze sector heeft een groot groeipotentieel, vele lokale initiatieven en een grote aantrekkingskracht voor burgers. De sector vult ook de acht bestaande KIG’s aan. In een later stadium zal worden beslist over het prioritaire gebied voor een tweede nieuwe KIG, die in 2025 van start zou moeten gaan.

De herziene EIT-verordening waarborgt meer juridische duidelijkheid en overeenstemming met het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. De nieuwe rechtsgrondslag introduceert ook een slank en vereenvoudigd financieringsmodel voor het EIT dat is opgezet om particuliere en openbare investeringen op doeltreffendere wijze aan te moedigen. Tot slot wordt de bestuursstructuur van het EIT versterkt.

Volgende stappen

Zowel de herziene EIT-verordening als het besluit van de Commissie betreffende de strategische innovatieagenda 2021-2027 zullen ter behandeling en goedkeuring aan het Europees Parlement en de Raad worden voorgelegd.

Achtergrond

Het Europees Instituut voor innovatie en technologie is in 2008 opgericht bij Verordening (EG) nr. 294/2008, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1292/2013. Het bevindt zich in Boedapest. Het doel van het EIT is belangrijke maatschappelijke uitdagingen aan te gaan door de innovatiecapaciteit en -prestaties van de EU te verbeteren via de integratie binnen de kennisdriehoek van onderwijs, onderzoek en innovatie.

Het EIT is een centraal onderdeel van het voorstel van de Commissie tot vaststelling van Horizon Europa, het volgende EU-programma voor onderzoek en innovatie (2021-2027) met een voorgestelde begroting van 100 miljard euro. Het EIT is een van de drie onderdelen van de pijler “Innovatief Europa” van het programma. In het voorstel voor Horizon Europa worden de middelen van het EIT voor de volgende langetermijnbegroting, evenals de grondgedachte, de toegevoegde waarde, de werkterreinen en de grote lijnen van de werkzaamheden van het EIT beschreven. Het voorstel voor Horizon Europa voorziet echter niet in de rechtsgrondslag om de werkzaamheden van het EIT vanaf 2021 voort te zetten. De rechtsgrondslag van het EIT blijft de EIT-verordening, waarin de opdracht, de voornaamste taken en het kader voor het functioneren van het EIT zijn vastgesteld.

Met de voorgestelde begroting van 3 miljard euro voor 2021-2027 zal het EIT innovatie stimuleren door meer dan 10 000 afgestudeerden van de master- en doctoraatsprogramma’s van de KIG’s te ondersteunen, alsook ongeveer 600 nieuwe startende ondernemingen en meer dan 7 000 bestaande startende ondernemingen.

De vandaag gepresenteerde voorstellen bouwen voort op de in 2017 uitgevoerde externe evaluatie van het EIT, waarin wordt bevestigd dat de grondgedachte achter de oprichting van het EIT geldig blijft.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics