Energievisie: Versnellen met technologie!

0

De energietransitie biedt Nederland een unieke kans om de economie duurzaam te moderniseren. Die kans moet de komende jaren verzilverd worden door in te zetten op technologische oplossingen. Technologie maakt gebouwen, vervoermiddelen en complete productieketens zuiniger. FME heeft de politiek daarom opgeroepen om samen met haar leden een actieve bijdrage te leveren aan de versnelling van de energietransitie. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink: “Het moet zuiniger, duurzamer en slimmer. Vanuit maatschappelijk én economisch oogpunt is een versnelling van de energietransitie cruciaal. Het is de enige manier om aan internationale klimaatafspraken te voldoen en de samenleving te verduurzamen. En het leidt tot banen en nieuwe business. Nederland kan een internationale koppositie innemen als pionier en exporteur van technologische innovatie. Groen is poen!”

Kansen verzilveren: zuiniger, duurzamer en slimmer

FME heeft met haar leden een Energievisie opgesteld en deze gestuurd aan informateur Schippers. Kern van de Energievisie is dat versnelling van de energietransitie moet komen van innovatieve technologie. Zonder technologie is de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening onmogelijk. Het is de sleutel tot energiebesparing en duurzame productie van energie. En ICT maakt het mogelijk om vraag, aanbod en verbruik van energie slimmer aan te sturen. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “De ondernemers in de technologische industrie hebben duizend-en-één oplossingen die bijdragen aan de energietransitie. Juist zij bieden de innovatieve oplossingen waar onze maatschappij en het klimaat behoefte aan heeft.” FME vraagt daarom om een ambitieus industrie- en energiebeleid van de overheid, waarbij gestuurd wordt op effect: maximale CO2-reductie tegen zo laag mogelijke maatschappelijke investeringen.

Een paar voorbeelden:

  • Technologische innovaties uit Nederland maken het mogelijk om busvervoer in 2030 CO2 neutraal te maken.
  • 60% van alle zonnecellen die wereldwijd geproduceerd worden, bevatten Nederlandse technologie.
  • Philips wil in 2020 al 2 miljard led lampen hebben verkocht. Een energiebesparing vergelijkbaar met sluiten van 60 middelgrote kolencentrales.
  • Warmtewinner van Inventum, zorgt voor 60% minder gasverbruik.
  • Proeffabriek ‘Hisarna’ van Tata Steel leidt tot 20% minder CO2 uitstoot.
  • Tocardo bouwt turbines voor onder water om getijdenenergie te realiseren.

Randvoorwaarden voor succesvolle energietransitie

De energietransitie kost tot 2050 zeker 200 miljard euro, waarvan een deel door het bedrijfsleven zal worden geïnvesteerd. Dat kan alleen als er voldoende zekerheid is op rendement en er een stabiel overheidsbeleid wordt gevoerd. Daarom is het belangrijk dat de overheid zorgt voor een aantrekkelijk investerings- en vestigingsklimaat. FME voorzitter Dezentjé Hamming: “De overheid kan bijvoorbeeld zelf veel innovatiegerichter inkopen en stimuleren dat Nederland een internationale proeftuin voor export van innovaties in de energietransitie wordt.”

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics