Predictive maintenance nieuwe dienstverlening bij ERIKS

0

ERIKS wil zich naast haar brede portfolio van technische componenten en systemen verder ontwikkelen in haar dienstverlening en uitgroeien tot een system integrator. Predictive maintenance – onderhoud op basis van beschikbare data, al dan niet verzameld met sensoren – speelt daarbij een belangrijke rol. Volgens Frank Stasse, directeur Aandrijftechniek van ERIKS Nederland, is dit ‘de toekomst’.

Distributeur wordt system integrator

Predictive maintenance en condition monitoring worden steeds belangrijker. Hoe ziet ERIKS dit?’

Stasse: ‘Predictive maintenance en condition monitoring zijn de pijlers onder ons businessmodel van de nabije toekomst. Klanten zijn naast een snelle verkrijgbaarheid van onze brede portfolio aan producten steeds meer geïnteresseerd in een adequate oplossing als de bedrijfsvoering hapert. Met predictive maintenance kunnen we, op basis van historische en actuele data, veel accurater inschatten wanneer onderdelen onderhouden of vervangen moeten worden en daarmee onnodige stilstand in het productieproces voorkomen. Dat levert de klant winst op.’

Frank Stasse, directeur Aandrijftechniek van ERIKS Nederland: ‘Predictive maintenance en condition monitoring geven ons de mogelijkheid tijdig producten te vervangen, processen te optimaliseren en onnodige stilstand te voorkomen.’ Foto’s: Eriks

ASSET MANAGEMENT

‘Waar heeft de klant het meest behoefte aan, denken jullie?’

‘Het machinepark van een klant wordt in de meeste gevallen draaiende gehouden met producten en onderdelen van verschillende leveranciers. Gedurende het productieproces leveren deze producten allemaal informatie op over zaken als levensduur, efficiency en wanneer vervanging nodig is. We zien dat de klant steeds meer behoefte heeft aan actuele en goede analyse van die data. Hij wil iemand die zegt: ‘Geef ons alle data en wij zullen helpen het machinepark efficiënter te beheren’. ERIKS wil die rol graag op zich nemen. Van een leverancier van vele producten zullen we steeds meer een partner worden van oplossingen met toegevoegde waarde – een system integrator.’

PREDICTIVE MAINTENANCE EN CONDITIONING MONITORING

‘Wat houdt meetbaar in? Zelf meer winst? Of betere resultaten bij de klant?’

‘Laat ik helder zijn: Wij zullen moeten anticiperen op de ontwikkelingen bij onze klanten en indien nodig ons business model aanpassen, zodat dit beter aansluit bij de wensen van de klant.  Predictive maintenance en condition monitoring zijn hiervan goede voorbeelden. Zij bieden onze klanten de mogelijkheid tijdig producten te onderhouden of vervangen, processen te optimaliseren en onnodige stilstaand te voorkomen. Wij leveren hiervoor de producten, diensten en de expertise. Samen met de klant zorgen we voor een structurele verlaging van de kosten door op een slimmere wijze om te gaan met het vervangen van onderdelen dan wel het verbeteren van het rendement van de betreffende machine of het machine onderdeel. Bovendien zorgt predictive maintenance voor een kleinere kans op het stilvallen van de productie. Klant tevreden betekent: wij tevreden.’

‘Hoe kijkt de klant eigenlijk aan tegen deze ontwikkelingen?’

‘Een jaar terug was er nog redelijk wat terughoudendheid. De klanten keken de kat uit de boom. Inmiddels zien ze de voordelen en zien ze in dat dit de toekomst is. Ze zijn geïnteresseerd en willen weten hoe ze hun eigen processen met een dergelijke werkwijze kunnen laten inrichten. Met diverse klanten zijn we ook al echt bezig. Daar lezen we op afstand de data van de sensoren uit en doen op basis daarvan het onderhoud. Dit alles neemt de komende jaren zeker een verdere vlucht.’

WEDERZIJDS VERTROUWEN

‘Is de klant bereid inzage te geven in hun processen voor predictive maintenance?’

‘Dat is inderdaad een cruciaal onderdeel van het geheel. Klanten hebben te maken met meer leveranciers, dus krijgen ze van verschillende kanten data terug. Wie is daar verantwoordelijk voor? En wie gaat ermee aan de slag? We zien dat klanten bereid zijn om inzicht te geven in de bedrijfsprocessen als het duidelijke voordelen biedt. Daarmee verandert onze rol natuurlijk ook. We worden meer een partner, we werken meer op basis van een wederzijds vertrouwen. Want we moeten de data van de klant natuurlijk niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn. Daar zul je overigens ook onderling afspraken over moeten maken: welke data gebruik je wel en welke niet – en hoe.’

‘Hoe veranderen deze ontwikkelingen ERIKS? Nog meer accent op de dienstverlening?’

‘De ouderwetse distributie van recht-toe-recht-aan producten is niet meer voldoende. Dat zien we nu al gebeuren. We worden steeds meer een dienstverlener. We kijken bijvoorbeeld – heel breed – ook naar de IT-infrastructuur bij de klant en logistieke systemen om daarmee zijn processen te optimaliseren. We zorgen voor oplossingen, op maat gemaakt voor de klant. En dat betekent dat we met de klant moeten meedenken. Ja, het zijn zeer zeker boeiende tijden. Ik ben heel blij dat we met het bedrijf ook deze kant opgaan.’

UITDAGING BIEDEN

‘Een veranderende bedrijfsvoering vraagt om andere mensen. Hoe komt ERIKS daaraan?’

‘We kunnen niet zonder nieuwe mensen, dat is zeker. Als ERIKS hebben we diverse expertisecenters in Nederland waar we vakmensen opleiden. Daarnaast werken we op vele fronten samen met hogescholen en technische universiteiten bij de ontwikkeling van innovaties. Ik schat dat we de komende jaren tientallen mensen nodig hebben. Technische specialisten, software ontwikkelaars, data-analisten en andere experts. Of het ons lukt om genoeg goedgekwalificeerd personeel te krijgen? Laat ik het zo zeggen: We doen er alles aan om voorop te lopen en een werkomgeving te creëren die genoeg uitdaging biedt voor de nieuwe generatie die geïnteresseerd is in techniek.’

Elk jaar 5,5 miljoen onderdelen de deur uit

Met 450 vestigingen in 21 landen, 600.000 producten en 200.000 klanten is ERIKS een internationale industriële dienstverlener. Het bedrijf werd in 1940 opgericht in Alkmaar en richt zich – nog altijd – op de inkoop, verbetering en verkoop van werktuigbouwkundige onderdelen aan alle industriële sectoren. Elk jaar worden er meer dan 5,5 miljoen onderdelen naar de klanten verstuurd. ERIKS is een zelfstandig onderdeel van het SHV-concern.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics