Demcon ontwikkelt systemen voor de energietransitie: De hele energieketen, van opwekking tot opslag en conversie

0

Technologieontwikkelaar en producent Demcon werkt aan de energietransitie met de ambitie om een bijdrage te leveren aan de enorme uitdaging waar we met z’n allen voor staan. Op basis van haar brede ervaring met systeemdenken en mechatronisch productontwerp zal Demcon oplossingen ontwikkelen voor efficiënte en duurzame energiesystemen. Voorbeelden hiervan zijn elektrolyzers voor de productie van waterstof uit (groene) stroom en innovatieve batterijtechnologie. Het bedrijf Demcon Energy Systems werkt autonoom en, waar dat zinvol is, samen met partners.

Het terugdringen van de CO2-uitstoot en daarmee het vrijkomen van fossiele brandstoffen is een technologische en economische uitdaging. Deze transitie zal naar verwachting enkele decennia in beslag nemen en zal via een hobbelige weg verlopen. Een belangrijke trend in de energietransitie is decentralisatie van energieopwekking en -opslag. Zo ontstaan er op lokaal en regionaal niveau coöperaties, waarin energieproducenten en -afnemers gezamenlijk slim gebruik willen maken van energieoverschotten. Demcon heeft in de hightech industrie veel ervaring opgedaan met systeemdenken en wil dit nu inzetten voor de energietransitie, legt Toon Hermans uit. Hermans was tot begin 2020 algemeen directeur van de Demcon-vestiging in de regio Eindhoven en is nu terug als algemeen directeur van Demcon Energy Systems. ‘Wij beschouwen het hele energiesysteem als ons speelveld, van opwekking en opslag tot conversie en verbruik. We kunnen daarom efficiënte decentrale oplossingen ontwikkelen die de hele energieketen bestrijken. Hiervoor combineren we systeemdenken met onze brede mechatronische ervaring en multi-physics expertise, om energieprocessen grondig te analyseren.
om energieprocessen grondig te analyseren. We willen precies begrijpen wat er gebeurt, en op basis daarvan optimale systemen bouwen.

Waterstof

Concreet houdt Demcon zich onder meer bezig met de waterstofeconomie. Waterstof is een schone energiedrager (bij ‘verbranding’ komt behalve energie alleen water vrij), die duurzaam geproduceerd kan worden met wind- of zonne-energie. Toepassingen liggen in brandstofcellen, bijvoorbeeld voor elektrische auto’s, en op termijn mogelijk in de vervanging van ons aardgas. Demcon werkt onder meer aan ontwikkelingen met elektrolyzers, die elektriciteit omzetten in waterstof. ‘We richten ons nu op het hart van de elektrolyzer, de stack, waar de elektrolysereactie plaatsvindt.’

Batterijen

Opslag is een belangrijk thema in de energietransitie. Door de sterk groeiende vraag naar batterijen stijgen de prijzen van grondstoffen en dreigen er zelfs tekorten te ontstaan. Demcon Energy Systems gaat werken aan innovaties in batterijtechnologie, meldt Hermans. ‘We willen onze chemisch-fysische vaardigheden hiervoor nog verder uitbreiden. We werken bijvoorbeeld aan batterijen op basis van lithium met een hogere opslagcapaciteit dan de bestaande. En we zien ook kansen in innovatieve materialen.’ Begin dit jaar heeft Demcon geïnvesteerd in Eurekite, een spin-off van de Universiteit Twente. Eurekite heeft een nieuw flexibel keramisch vezelmateriaal ontdekt voor een breed scala aan toepassingen, van batterijen en elektronica tot olie- en gasfiltratie. Demcon zal hiervoor nieuwe productietechnologieën ontwikkelen. Het werkt samen met andere partijen aan geavanceerde batterijen voor mobiliteitstoepassingen.

Lees Link magazine digitaal of vraag een exemplaar op: mireille.vanginkel@linkmagazine.nl’

Partnership

Demcon Energy Systems werkt autonoom, voortbouwend op de brede expertise van de Demcon groep. ‘We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met partners’, zegt Hermans tot slot. ‘Daaronder vallen organisaties en bedrijven die elk een deel van de energieketen bestrijken, en bedrijven die gespecialiseerd zijn in serieproductie van componenten van energiesystemen. Samen kunnen we innovaties ontwikkelen in Nederland en Europa en kunnen deze in de markt zetten als bijdrage aan de energietransitie.’

Demcon (800 medewerkers) ontwikkelt, produceert en levert technologie en innovatieve producten. De Demcon groep heeft vestigingen in Best, Delft, Enschede, Groningen, Maastricht (Nederland), Munster (Duitsland), Tokyo (Japan) en Singapore. Het bedrijf is ontstaan uit de passie van de oprichters voor het combineren van creativiteit en technische vaardigheden gericht op het oplossen van complexe vraagstukken. Deze vraagstukken zijn van technologische en sociale aard en hebben over het algemeen een directe of indirecte invloed op mensen en hun dagelijks leven. Of het nu gaat om medische systemen, systemen die onze veiligheid bewaken of duurzame oplossingen met betrekking tot thema’s als water en energie, Demcon levert een bijdrage voor huidige en toekomstige generaties. Naast het ontwikkelen van technische oplossingen richt Demcon haar inspanningen ook op het bevorderen van ondernemerschap en het investeren in talent en onderwijs.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.