Cellcentric, jointventuire Daimler Truck AG en Volvo Group, ontwikkelt brandstofcellen op waterstofbasis.

0

Twee leiders in de bedrijfsvoertuigenindustrie – Daimler Truck AG en Volvo Group – hebben officieel hun stappenplan voor de nieuwe brandstofcel-joint venture cellcentric uiteengezet, als onderdeel van een eerste verbintenis in de sector om het gebruik van brandstofcellen op waterstof voor vrachtwagens voor lange afstand en daarna te versnellen. Cellcentric heeft de ambitie om een toonaangevende wereldwijde producent van brandstofcelsystemen te worden en zal een van Europa’s grootste geplande serieproducties van brandstofcelsystemen bouwen, met een geplande start in 2025. Om de uitrol van brandstofcellen op waterstof te versnellen, roepen de twee aandeelhouders van cellcentric op tot een geharmoniseerd EU-beleidskader voor waterstof om de technologie te ondersteunen bij het worden van een levensvatbare commerciële oplossing.

Gemeenschappelijke onderneming voor brandstofcelsystemen

Martin Daum(L), CEO van Daimler Truck AG, en Martin Lundstedt, CEO van Volvo Group. Foto Cellcentric

Deze ambities werden bekendgemaakt in het kader van een exclusieve digitale lancering onder leiding van Martin Daum, CEO van Daimler Truck AG, en Martin Lundstedt, CEO van Volvo Group. Cellcentric is ontworpen om de doelstellingen voor 2050 op het gebied van duurzaam vervoer en een koolstofneutraal Europa als onderdeel van de Europese Green Deal te helpen verwezenlijken en zal brandstofcelsystemen voor zowel lange-afstandsvervoer per vrachtwagen als andere toepassingen ontwikkelen, produceren en op de markt brengen. De joint venture kan putten uit decennia van expertise en ontwikkelingswerk van zowel Daimler Truck AG als Volvo Group.

Volgens Daimler Truck AG en Volvo Group zullen zuiver batterij-elektrische vrachtwagens en brandstofcelvrachtwagens op waterstof elkaar aanvullen, afhankelijk van het individuele gebruik door de klant. Accuaandrijving zal eerder worden gebruikt voor lagere vrachtgewichten en voor kortere afstanden, terwijl brandstofcelaandrijving eerder de voorkeur zal krijgen voor zwaardere ladingen en langere afstanden.

Martin Daum, voorzitter van de Raad van Bestuur van Daimler Truck AG en lid van de Raad van Bestuur van Daimler AG, zegt: “Waterstofaangedreven brandstofcel-elektrische vrachtwagens zullen van essentieel belang zijn om in de toekomst CO2-neutraal vervoer mogelijk te maken. In combinatie met zuivere batterij-elektrische aandrijvingen kunnen wij onze klanten afhankelijk van de toepassing de beste werkelijk ter plaatse aanwezige CO2-neutrale voertuigopties bieden. Met batterij-elektrische vrachtwagens alleen zal dit niet mogelijk zijn. Samen met onze partner Volvo Group zetten wij ons daarom volledig in voor onze brandstofcel-joint venture cellcentric en zetten wij zowel de ontwikkeling van de technologie als de voorbereidingen voor de serieproductie voort. Wat de noodzakelijke waterstofinfrastructuur betreft, is het duidelijk dat groene waterstof op lange termijn de enige verstandige weg vooruit is.”

Martin Lundstedt, CEO van Volvo Group, zegt: “Onze gezamenlijke ambitie is te voldoen aan de doelstellingen van de overeenkomst van Parijs om uiterlijk in 2050 CO2-neutraal te zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat waterstof-brandstofceltechnologie een essentiële rol speelt om ons te helpen die mijlpaal te bereiken. Maar we weten dat er nog veel meer te bereiken valt dan alleen de elektrificatie van machines en voertuigen. Er moet meer samenwerking komen tussen publieke en private belanghebbenden om de nodige technologie en infrastructuur te ontwikkelen, en daarom roepen we beleidsmakers en regeringen over de hele wereld op om ons te helpen van waterstof-brandstofceltechnologie een succes te maken. Partnerschappen zoals cellcentric zijn van vitaal belang voor ons engagement om het wegvervoer koolstofvrij te maken.”

De grote vrachtwagenfabrikanten in Europa, ook gesteund door Daimler Truck AG en Volvo Group, roepen daarom op tot het opzetten van ongeveer 300 krachtige waterstoftankstations die geschikt zijn voor zware bedrijfsvoertuigen tegen 2025 en van ongeveer 1.000 waterstoftankstations uiterlijk in 2030 in Europa. Dit gezamenlijk initiatief, waarbij waterstof wordt gebruikt als drager van groene stroom voor de aandrijving van elektrische vrachtwagens in het langeafstandsvervoer, is een belangrijk onderdeel van het koolstofvrij maken van het wegvervoer.

Aangezien CO2-neutrale vrachtwagens momenteel aanzienlijk duurder zijn dan conventionele voertuigen, is een beleidskader nodig om de vraag en betaalbaarheid te garanderen. Volgens Daimler Truck AG en Volvo Group moet dit stimulansen voor CO2-neutrale technologieën en een belastingstelsel op basis van koolstof- en energie-inhoud omvatten. Een systeem voor de handel in emissierechten zou een extra optie kunnen zijn.

Lees Link magazine digitaal of vraag een exemplaar op: mireille.vanginkel@linkmagazine.nl

Duidelijke routekaart naar serieproductie van brandstofcelsystemen en brandstofceltrucks

Momenteel conceptualiseert cellcentric de plannen voor de grootschalige serieproductie. Meer details en een beslissing over de locatie zullen in de loop van 2022 bekend worden gemaakt. Als een belangrijke stap in de richting van serieproductie vinden de voorbereidingen voor de voorserieproductie plaats op een nieuwe locatie in Esslingen bij Stuttgart. Tegelijkertijd verhoogt cellcentric de lopende productie van prototypes.

Het doel van Daimler Truck AG en Volvo Group is om over ongeveer drie jaar te beginnen met klantentests van brandstofceltrucks en in de tweede helft van dit decennium over te gaan tot de serieproductie van brandstofceltrucks. Alle voertuiggerelateerde activiteiten worden onafhankelijk van elkaar uitgevoerd, aangezien beide ondernemingen concurrenten blijven in alle voertuig- en productassortimenten, en met name in oplossingen voor brandstofcelintegratie voor alle producten.

 

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics