Rubriek: Samen ondernemen

Link Magazine signaleert overnames, fusies en allianties (en de beëindiging daarvan) in de industrie.