Rubriek: Link Café

Mensen op diverse posities in de waardeketens van uiteenlopende sectoren komen bijeen om in groepen van telkens wisselende samenstelling een thema te bediscussiëren en tot scenario’s te komen.

Geverifieerd door ExactMetrics