Brand Prodrive: ‘Dit is een groot probleem dat we als regio moeten oplossen’

0

Zoals inmiddels bekend heeft in de nacht van 1 december bij Prodrive in Son, op industrieterrein Ekkersrijt/Science Park, een hevige brand gewoed. Behalve productiesystemen is ook veel productie verloren gegaan. Het gebouw dat getroffen is, is een kantoor, magazijn en productieruimte. Al betreft het maar een van de vijf gebouwen van Prodrive, duidelijk mag zijn dat de impact voor en bedrijf en hightech Nederland substantieel is. Klant ASML kondigde al snel aan enige vertraging te verwachten en Prodrive te ondersteunen bij het herstel van de productie. Maar ook dat het actief samenwerkt met zijn netwerk van andere leveranciers, om alternatieve bronnen van componenten en materialen te beveiligen. Link polste de gemoedstoestand in het hightech ecosysteem rond de getroffen system supplier.

De operations manager en strategic purchaser van een fabrikant van broadcastingsystemen heeft er al wat uurtjes van wakker van gelegen. Zaterdagmiddag en ook zondag is er al contact geweest met zijn contactpersonen bij Prodrive. Om een antwoord te krijgen op de belangrijkste vraag die hem in dit stadium bezighoudt: welke componenten en samenstellingen die in productie waren bij Prodrive voor de producten van zijn onderneming, bestemd voor de markt van professionele tv-studio’s, zijn verloren gegaan en welke niet? ‘In totaal werken onze verschillende leveranciers met zo’n 1700 componenten. Daaronder natuurlijk de nodige kritische met een lange levertijd. De beschikbaarheid van componenten was al een probleem en dat is nu alleen maar erger geworden.’

Parallelle trajecten?
Intussen is hij met zijn collega’s aan het uitzoeken welke parallelle trajecten mogelijk zijn: ‘Prodrive is met 40 procent van onze inkoopwaarde een hele belangrijke leverancier voor ons. Maar een deel van onze projecten lag al bij de Connect Groep, Grossenbacher, Hartmann en Udenco. Ik denk dat er genoeg capaciteit is om onze producten snel te produceren, alsnog bij Prodrive of anders elders als dat sneller gaat. Het probleem zit ‘m vooral in de beschikbaarheid van componenten. Als er van de pakweg 120 er één ontbreekt en niet snel voorhanden is hebben wel al een probleem. In die gevallen gaan we samen met onze leveranciers bekijken of er alternatieven mogelijk zijn, of een redesign noodzakelijk is en of we dan sneller aan onze klant kunnen uitleveren.’ Die klanten, die het bedrijf wereldwijd heeft, zijn eigenaren en bouwers van tv-studio’s en die zitten in een aantal gevallen dringend verlegen om de broadcastingsystemen. ‘Als wij dan niet kunnen leveren loop je de kans dat die toch met die concurrent in zee gaat.’

Andere wijze van sourcing
Duidelijk mag zijn dat de brand ook dit bedrijf geld gaat kosten, maar daarover is in dit stadium nog niet gesproken met Prodrive. ‘Het gaat ons nu boven alles om het zeker stellen van onze projecten. De financiële consequenties komen daarna aan bod.’ Net als een andere wijze van sourcing: ‘We hebben het met Prodrive wel al eens gehad over de mogelijkheid van grote calamiteiten. We kwamen er toen op uit dat het grootste risico lag in het feit dat de vestiging van Prodrive onder de start- en landingsbaan van vliegveld Eindhoven ligt. De kans op een neerstortend vliegtuig is natuurlijk bijzonder klein. Over de brandveiligheid van het gebouw twijfelden we niet. Maar nu kijken we daar vanzelfsprekend anders tegen aan. We deden voor bepaalde deelmodules aan single sourcing. Nu denken we er toch over om complete, strategische modules zowel bij leverancier A als B neer te leggen. Dat verzwakt je onderhandelingspositie misschien, maar zorgt wel voor meer zekerheid.’
Hoe dan ook kan hij veel waardering opbrengen voor de wijze waarop Prodrive bezig is de gevolgen van de brand het hoofd te bieden. ‘Ze zijn daar bezig met een strak geleide, militaire operatie. Ze pakken het echt heel goed op. En ik weet dat concurrenten van Prodrive als tbp, AME en ook Neways hebben aangeboden bij te springen. Dit is een groot probleem dat we alleen samen kunnen oplossen.’

Thermo Fisher: voortdurend in contact
Cees Sluys, VP Sourcing & Supply Chain van Thermo Fisher Scientific is zich evenzeer bewust van de kritische situatie bij leverancier Prodrive Technologies. ‘Op dit moment is het nog te vroeg om aan te geven in hoeverre in welke mate er voor ons consequenties zijn. De mensen van Prodrive zijn nu hard bezig te inventariseren wat verloren is gegaan en wat niet. De komende dagen moeten we daar een volledig beeld van krijgen. Daartoe staan we voortdurend in contact met hun mensen en hebben wij een on-site teamstructuur. Prodrive is een belangrijke technologie partner voor Thermo Fischer en alhoewel de brand bij Prodrive een verschrikkelijke gebeurtenis is, zijn wij wel positief over het feit dat alle knowhow van het bedrijf nog in takt is.’ Wel wordt intussen, aldus Sluys, anticiperend op de uitkomsten van de inventarisatie van Prodrive en conform het contingency plan dat Thermo Fisher voor dit soort situaties achter de hand heeft, gekeken welke parallelle trajecten er beschikbaar zijn om eventuele vertragingen zoveel mogelijk in te perken. ‘Gelukkig is er veel saamhorigheid en krijgt Prodrive van alle kanten hulp aangeboden. Ik had niet anders verwacht. Daar staat deze regio immers om bekend.’

Neways: ervaring met brand
Huub van der Vrande, ceo van concullega Neways, wil allereerst gezegd hebben dat hij Prodrive ‘van harte veel sterkte wenst’. Nee, hij heeft nog geen hulp aangeboden, in de overtuiging dat Prodrive nog niet in de positie is te kunnen formuleren waar het precies behoefte aan heeft. Er zijn eerst weken nodig om een goed overzicht te krijgen, zo weet hij uit eigen ervaring. Immers zes jaar geleden raakt hij zelf de vestiging in het Duitse Kassel door brand kwijt. ‘Ik kan me goed voorstellen waar de ondernemers Pieter Janssen en Hans Verhagen nu doorheen gaan. Je vliegt van hot naar her, om alles te doen om de problemen voor klanten op te lossen.’ Dat goed doen kan echter niet zonder een grondige inventarisatie en die vergt tijd. ‘Vanwege het lopende onderzoek naar de brand door brandweer en verzekeraar, konden wij het pand maanden niet in. Dus hebben we geïnventariseerd wat er in Kassel aan uitstaande orders waren, wat we elders in magazijn hadden, welke componenten nog in de pijplijn zaten. Omdat wij 13 vestigingen hebben konden we vervolgens de lopende orders daarover verdelen. De grootste knelpunten bij onze klanten konden we daardoor binnen tien dagen oplossen. Van groot belang want een klant betoont natuurlijk veel begrip en veel respect voor de wijze waarop je het aanpakt, maar als hij zelf problemen krijgt met zijn eigen klant wil hij wel een oplossing. Kun je die niet bieden dan kan het zijn dat hij gebruik gemaakt van het recht of cancellation.’

Nog geen orders
Omdat de inventarisatie bij Prodrive nog loopt heeft Neways dan ook nog geen concrete orders ontvangen van klanten op zoek naar alternatieve routes. ‘Er is natuurlijk wel al door partijen geïnformeerd, om te horen van de mogelijkheden die wij kunnen bieden. Het kan gaan om projecten waarvoor zowel wij als Prodrive toeleveren en dan is het wellicht mogelijk dat wij er wat meer voor gaan doen. Maar onze mogelijkheden zijn wel begrensd: het zal niet zo zijn dat wij daarvoor componenten gaan inzetten die cruciaal zijn voor andere lopende opdrachten.’

‘Samen in de Brainport oplossen’

‘Dit is geen Prodrive-probleem, dit is een probleem van de regio dat door een groot aantal bedrijven in de Brainport samen moet worden opgelost’, aldus Sven Pekelder, cto van het Eindhovense ingenieursbureau en productiebedrijf Settels Savenije. Hij voelt ‘zeer met de ondernemers mee’ want kan zich nauwelijks een voorstelling maken van de problemen die op een bedrijf in die situatie afkomen. ‘Natuurlijk is gezorgd dat alle digitale bestanden goed geborgd zijn. Maar in hoeverre je goed voorbereid bent, daar kom je pas achter als je bedrijf zo’n calamiteit treft. Net als Prodrive hebben wij ook tal van klantspecifieke projecten en beschikken over zelfontwikkelde productiesystemen. Je kunt wel verzekerd zijn tegen brandschade en productieverlies, maar voor alle tijd en expertise die nodig is voor het herstellen van die specifieke projecten en systemen heb je aan een zak geld van een verzekeraar niet veel.’ Voor zover hij weet zijn er nog geen aanvragen bij Settels binnengekomen van Prodrive-klanten op zoek naar een oplossing. ‘Dat verwacht ik ook niet want onze expertise ligt op een wat ander terrein. Wel kunnen wij bijspringen als er een apparaat of een module gebouwd moet worden. En ik kan me voorstellen dat bepaalde projecten, omdat werk bij ASML en andere klanten nu stil komt te liggen, nu naar voren gehaald worden. Dus indirect zullen wij de effecten ervan wel merken’, aldus Pekelder die benadrukt waar relevant graag van dienst te zijn. ‘Dit is een dusdanig groot probleem, dat moeten we echt als regio oplossen.’

‘Vertrouwen in herstel’
Prodrive zelf laat weten dat een belangrijk deel van de inventaris die in het getroffen gebouw is opgeslagen, de afgelopen dagen is opgehaald. ‘Aanvullend onderzoek moet worden uitgevoerd om de verdere bruikbaarheid van deze goederen te beoordelen. In de tussentijd worden de normale activiteiten voortgezet in aangrenzende gebouwen van Prodrive Technologies op Science Park Eindhoven en in de buitenlandse dochterondernemingen van het bedrijf’, zo vermeldt het bedrijf op de website. Dit om de impact van het incident op zijn klanten en belanghebbenden te minimaliseren. ‘De ontwikkelingen van de afgelopen dagen en de inspanningen en betrokkenheid van onze medewerkers en directe relaties geven ons veel vertrouwen in een succesvol herstel, aldus ceo Pieter Janssen.

‘Herstelorganisatie’ geformeerd
Commercieel directeur Erik Zeegers van Prodrive vertelt dat direct al in het weekend door een crisisteam begonnen is met het formeren van een ‘herstelorganisatie’. ‘In feite hebben we een algehele reorganisatie doorgevoerd, om alles en iedereen gefocust te krijgen op het herstel. Met dat herstel zijn we inmiddels volop aan de gang. Dat houdt in het dat we met klant en productspecifieke ‘recovery teams’ in detail inventariseren wat er verloren is gegaan aan middelen: productie equipment, specifieke tooling en componenten. Al redelijk snel kon worden geconcludeerd dat we met name te maken hebben met een plotseling tekort aan materialen dat snelst mogelijk moet worden hersteld in nauwe samenwerking met onze toeleverketen. Hierbij zien we dat onze toeleveranciers goed ingespeeld zijn op onze behoeften en dat deze relaties, met zorg opgebouwd in de 25 jaar van ons bestaan, nu hun waarde laten zien’, aldus Zeegers.

Fabriek in China ondersteunt
Veel ontwikkel- en productie equipment is inmiddels uit het getroffen gebouw gehaald. ‘Hiervan wordt momenteel onderzocht wat nog inzetbaar is, maar het lijkt erop dat de brandwerende maatregelen in het getroffen gebouw hun werk grotendeels hebben gedaan. In nabij gelegen gebouwen konden de processen in zeer korte tijd grotendeels worden hervat. Zo kon productie in het merendeel van deze faciliteiten de tweede dag na de brand vrijwel als regulier worden gestart. Daarnaast loopt onze fabriek in China, in Suzhou, natuurlijk op vol tempo door en zal deze ook een ondersteunende rol spelen in het herstel van leveringen naar onze klanten. Het is overigens fantastisch om te zien hoe deze klanten ons via allerlei initiatieven ondersteunen in het hervatten van onze bedrijfsactiviteiten. Zo zijn tientallen medewerkers uit onze ontwikkelteams binnen enkele dagen ondergebracht in faciliteiten bij onze klanten.’

Overlevingsmodus
De drive om zo gauw mogelijk alles weer op orde te krijgen heeft al heel snel de grootste emotie verdreven, constateert Zeegers. ‘In de eerste uren was er veel verdriet om wat verloren was gegaan. Maar vervolgens gaat iedereen met volle kracht aan de slag. Je komt in een soort overlevingsmodus en dat is ook nodig want het gaat wel om de continuïteit van dit prachtige bedrijf.’

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics