Bosch Tech Compass 2023: te weinig bedrijven zetten zich echt in voor duurzaamheid

0

Wereldwijd zijn de respondenten van de Bosch Tech Compass 2023 het grotendeels eens over het economisch potentieel van duurzame oplossingen en producten: maar liefst 82 procent is van mening dat hoe meer een bedrijf zich inzet voor duurzame technologieën, hoe economisch succesvoller het in de toekomst zal zijn. Deze mening komt het meest voor in Brazilië en India (elk 87 procent) en het minst in de Verenigde Staten (73 procent). In Nederland vindt 85 procent van de respondenten dat duurzame technologieën een noodzakelijke vereiste zijn voor elk bedrijf, en 82 procent van hen vindt ook dat hoe meer een bedrijf investeert in duurzame technologieën, hoe economisch succesvoller het zal zijn in de toekomst.

Als het gaat om de inzet van het bedrijfsleven voor klimaatactie suggereert het onderzoek dat er nog ruimte voor verbetering is: meer dan de helft van de ondervraagden (58 procent) wereldwijd vindt dat slechts een minderheid van de bedrijven zich momenteel echt inzet voor duurzaamheid. In Nederland is 65 procent van de respondenten die mening toegedaan. “Klimaatverandering tegengaan is de grootste opgave van onze tijd. Men verwacht dan ook terecht van bedrijven dat zij technische oplossingen bieden voor deze vraagstukken. Bosch gaat deze uitdaging aan en zet zich resoluut in voor veelbelovende technologieën zoals waterstofelektrolyse”, zegt Stefan Hartung, voorzitter van de raad van bestuur van Bosch.

Klimaatverandering tegengaan met verschillende technologieën

In veel delen van de wereld wordt overgeschakeld op hernieuwbare energie, maar mensen over de hele wereld zijn nog steeds terughoudend om volledig afstand te doen van kernenergie en fossiele brandstoffen zoals gas en olie voor energieopwekking. In totaal is 62 procent van de respondenten voorstander van het promoten van zonne-energie, terwijl 44 procent wil dat er inspanningen worden geleverd om windenergie op te wekken. Deze meningen verschillen echter per land. In China (36 procent) en Frankrijk (31 procent) is de steun voor het promoten van kernenergietechnologie nog relatief sterk, terwijl de respondenten in de Verenigde Staten (olie: 21 procent, gas: 24 procent) en in India (olie: 22 procent, gas: 23 procent) aanzienlijk meer toegewijd blijven aan fossiele brandstoffen.

De respondenten in Nederland zijn sterke voorstanders van het promoten van zonne- (62 procent) en windenergie (47 procent). Daarnaast vindt 44 procent van de respondenten ook dat waterstof meer gepromoot mag worden. Gevraagd naar welke technologie het grootste potentieel heeft om duurzaamheid in de toekomst te stimuleren, kiest 71 procent van de Nederlandse respondenten voor waterstof/brandstofcel, gevolgd door biotechnologie (47 procent) en climate engineering (44 procent). Daarnaast antwoordt 45 procent van de Nederlandse respondenten dat waterstof tegen 2030 een “reguliere” brandstof zal zijn; 25 procent verwacht dat dit tussen 2031 en 2040 het geval zal zijn.

Nederland: technologische vooruitgang moet meer ten bate komen van maatschappij, minder ten bate van individuen

De Bosch Tech Compass laat zien dat in een door onzekerheden geteisterde wereld het vertrouwen in technologie blijft groeien. Wereldwijd gelooft 75 procent van de ondervraagden dat technologische vooruitgang de wereld een betere plek kan maken. In Nederland is het geloof minder groot (64 procent). Een overgrote meerderheid van de Nederlandse respondenten (87 procent) vindt dat technologische vooruitgang meer gefocust moet zijn op maatschappelijke problemen, zoals gezondheid, voedselvoorziening en klimaatverandering en minder op individuele noden zoals ecommerce of ruimtetoerisme.

Helft Nederland wil meer inzet op duurzame technologieën

83 procent van de respondenten wereldwijd gelooft dat technologie de sleutel is tot het tegengaan van klimaatverandering. Voor Nederland is dat 82 procent. Bijna de helft van de Nederlandse respondenten (47 procent) vindt dat op dit moment onvoldoende inspanningen worden geleverd voor de uitbouw van duurzame technologieën. “Digitalisering kan een bijzondere rol spelen bij duurzaamheid”, zegt Hartung. “We investeren in de ontwikkeling en uitbreiding van veelbelovende nieuwe technologieën, met een focus op duurzaamheid, mobiliteit en Industrie 4.0.”

Chinezen zijn geïnteresseerd in de metaverse, Nederlanders vooral in het ‘implanteren’ van een vreemde taal

Naast duurzaamheid geeft de Bosch Tech Compass ook interessante inzichten in andere vraagstukken zoals de metaverse. In deze virtuele wereld, waar mensen als avatars met elkaar omgaan in een driedimensionale ruimte gemodelleerd naar het echte leven, zal ook mobiliteit een rol spelen. 43 procent van de respondenten kan zich voorstellen een auto te kopen in de metaverse. De interesse en bereidheid daartoe zijn vooral groot in China (75 procent) en India (69 procent). Voor Nederland is dat slechts 31 procent. In de werkelijke wereld blijft de Nederlander vasthouden aan de fiets als favoriete vervoermiddel in de toekomst (54 procent), gevolgd door de auto (48 procent).

Ander opvallend resultaat is dat 68 procent van de Nederlandse respondenten een vreemde taal in zijn hersenen zou laten inplanten, mocht dat technisch mogelijk zijn om zo die taal vloeiend te kunnen spreken.

Over het onderzoek

Voor de Bosch Tech Compass werden namens Robert Bosch GmbH personen van 18 jaar en ouder online ondervraagd in negen landen (Brazilië, China, Duitsland, Frankrijk, India, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, Nederland en België). Het onderzoek werd uitgevoerd door de marktonderzoekers Gesellschaft für Innovative Marktforschung (GIM) in september 2022. In Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werden 1.000 personen ondervraagd, in Brazilië, China, India en de VS waren dat elk 2.000 personen. In België waren dat er 400 en in Nederland 600. De willekeurige steekproeven zijn representatief voor de respectievelijke landen wat betreft regio, geslacht en leeftijd.

De algemene cijfers zijn een gemiddelde van 7 landen (Brazilië, China, Duitsland, Frankrijk, India, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten). In deze cijfers zijn de resultaten van Nederland en België niet meegeteld.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.