Bewindslieden onderstrepen Europees belang van Duits-Nederlands Innovatie en Technologie Pact bij het tekenen ervan

0

Nederland en Duitsland hebben vanmorgen het bilaterale Innovation and Technology Pact ondertekend. In een virtuele meeting van de Duitse minister van economische zaken en energie, Peter Altmaier, en de staatssecretarissen Sigrid Kaag van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en Mona Keijzer van economische zaken en klimaatbeleid onderstreepten de drie bewindslieden het belang van het verdrag. Niet alleen voor de competitiviteit van beide landen, maar ook voor die van de EU op het wereldtoneel. Als voorbeeld haalde Altmaier de bilateraal ontwikkelde data-infrastructuur GAIA-X aan ook andere Europese landen toegang geeft tot een standaard waarmee de datasoevereiniteit en -veiligheid van onder andere de industriële bedrijven geborgd kan worden. ‘Onze bilaterale samenwerking is in het voordeel van Europa, op de korte en de lange termijn, versterkt de onderlinge solidariteit en het concurrentievermogen van de EU op wereldschaal’, aldus de minister die zijn ‘speciale’ band met Nederland onderstreepte door in behoorlijk vloeiend Nederlands zijn bijdrage te starten.

Mona Keijzer haalde aan dat de huidige corona-crisis aantoont dat digitalisering van het grootste belang is en dat innovaties op dat vlak heel belangrijk zijn om de grote maatschappelijke vraagstukken als klimaatverandering, gezondheid en voedselvoorziening het hoofd te kunnen bieden. En dat vorderingen op die terreinen alleen bereikt kunnen worden door samen te werken, bilateraal en Europees niveau. En dat niet alleen het grootbedrijf daar een rol in moet spelen, maar ook het mkb. Daarbij wees zij vooruit naar de aftrap later vandaag van het Duits-Nederlandse fieldlab Artificial Intelligence for Digital Twins (AI4DT) dat in het bijzonder als doelstelling heeft het mkb kennis te laten maken met digital twin-technologie en kunstmatige intelligentie.

Belang voor EU

Sigrid Kaag benadrukte in haar bijdrage  ook het belang van bilaterale overeenkomsten als dit pact voor de EU-economie als geheel. Door een platform te bieden waarop twee landen met een technologisch voorsprong die positie verder kunnen versterken wordt ook de concurrentiepositie van de EU versterkt. ‘Innovatie en handel gaan hand in hand.’ Dat vergt publiek-private partnerships als in dit pact stimuleert, aldus de bewindsvrouw. Dat op het terrein van Industrie 4.0, digitalisering, maar ook op het gebied van de energietransitie. ‘We moeten sneller. Ik zie veel perspectief in het ontwikkelen van de Noordwest-Europese waterstofmarkt. Een markt die grote investeringen vraagt en waarvan beide landen kunnen profiteren juist als we samenwerken.’

Behalve door de drie bewindslieden werd het pact ondertekend door prof. Siegfried Russwurm, voorzitter van de Federation of German Industry BDI, Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW en Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter van de FME.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.