Bedrijven willen in 2020 samen met overheid ca. 5 mld. euro investeren in nieuwe innovatie

0

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden gaan in 2020 gezamenlijk voor 4,9 miljard euro investeren in het vernieuwde topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet. Daarvan komt 2,05 miljard van bedrijven en 2,85 miljard uit publieke middelen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van dit jaar. Dat staat in het kennis- en innovatieconvenant 2020-2023 (KIC), dat vandaag door staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) naar de Tweede Kamer is gestuurd. Staatssecretaris Keijzer presenteerde het KIC bij het bedrijf Airborne in Den Haag, samen met minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Het KIC laat zien dat meer dan 2.200 bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen gaan investeren in Nederlandse innovatie. Alle partijen die nodig zijn voor innovatie zijn aangesloten: van onderzoekers tot ondernemers die deze innovaties ontwikkelen, en van investeerders tot overheden, die hen daarbij ondersteunen. We hebben jaarlijks 5 miljard euro tot 2023 om met slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken: Nederlandse oplossingen voor internationale, maatschappelijke uitdagingen. Zo werken we aan het veiligstellen van onze banen en inkomsten in de toekomst.”

Nieuwe partners verhogen investeringen in innovatie
Ten opzichte van 2019 sluit een groot aantal nieuwe partners bij het KIC aan: diverse andere ministeries, provincies, regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), kennisinstellingen, universiteiten en hogescholen. Het KIC brengt hun investeringen in innovatie samen onder het nieuwe topsectoren- en innovatiebeleid. Dat beleid gaat uit van de economische kansen van maatschappelijke uitdagingen (energietransitie & duurzaamheid; landbouw, water & voedsel; gezondheid & zorg; veiligheid), sleuteltechnologieën (zoals AI, fotonica, nano en quantum) en het economisch verdienvermogen.
Veel nieuwe partners zijn meer regionaal georiënteerd en maken het daarom makkelijker voor het mkb om aan te sluiten bij onderzoek en ontwikkeling. Het mkb is onmisbaar in het innovatieproces: zij zorgen ervoor dat onderzoek zijn toepassing vindt in concrete producten en diensten
.

Sleuteltechnologieën
Bovengenoemde sleuteltechnologieën vormen een apart thema binnen het KIC. De verwachting is dat de totale investering in deze veelbelovende technologieën voor 2020 zal uitkomen rond de 1 miljard euro. Dit bedrag biedt mogelijkheden voor het invullen van de al gepresenteerde Nationale Agenda’s voor AI, quantum, fotonica, composieten en nanotechnologie, en ook voor andere initiatieven die onder sleuteltechnologieën vallen (bijvoorbeeld batterijtechnologie). Hoe het bedrag voor sleuteltechnologieën precies verdeeld wordt, ligt aan de behoefte van bedrijven en de kansen die onderzoekers zien. Dat zal in de loop van het komende jaar duidelijk worden
.

Meer aandacht voor brede mkb nodig!

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: ‘In de nieuwe aanpak zitten aantrekkelijke elementen voor het innovatieve mkb. Zo wordt de mkb-regeling voor de topsectoren doorgezet (MIT), worden innovatiestages opgezet door hogescholen en hanteert NWO voor het mkb aantrekkelijke co-financieringspercentages. Maar het mkb is wel teveel het sluitstuk van het beleid geweest als ik door de plannen heen kijk. Zo is er echt te weinig aandacht voor kennisverspreiding naar het bredere mkb. We pleiten er daarom bij de begrotingsbehandeling van EZK voor om de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) op dit punt te versterken, omdat zij hier een goede rol kunnen spelen.

Achtergronden

Het kennis- en innovatieconvenant dat vandaag is getekend, is het resultaat van eerder geformuleerde missies en kennis- en innovatieagenda’s. In deze agenda’s staat wat overheden en bedrijven en wetenschappers gezamenlijk willen bereiken. In het convenant staat wat iedereen daadwerkelijk doet en bijdraagt. De vandaag gemaakte afspraken beslaan nu op papier 30% van de totale publieke en private onderzoeksmiddelen in ons land.

 

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics