Ambitie provincie: Gelderse industrie in top-drie van Nederland

0

Gelderland moet de derde industrie van Nederland worden. Deze ambitie staat in het beleidskader economie van de provincie Gelderland, dat gedeputeerde staten vandaag hebben vastgesteld. Tot 2020 investeert de provincie 100 miljoen euro in een slimme en schone economie, die zorgt voor groei en banen. Hiermee moet Gelderland opschuiven van 4 naar 3 in de industrieranking.

Gedeputeerde Michiel Scheffer: “De Gelders economie is wereldtop, maar het kan en moet nog beter. Vooral op het gebied van innovatie hebben we nog veel terrein te winnen. We willen werk maken van innovatie door bedrijven duurzaam te laten produceren, innovatie en industrie beter op elkaar aan te laten sluiten en de rode loper uit te leggen voor ambitieuze bedrijven met de potentie om te groeien”.

Slim en Schoon

De maakindustrie is de banenmotor van de Gelderse economie. De 7.500 industriële bedrijven in Gelderland leveren nu 13% van het regionaal inkomen en 11% van de werkgelegenheid. De indirecte effecten als aanjager van de dienstverlening zijn dubbel zo groot. Op dit moment werken er 110.000 mensen in de Gelderse industrie. Meer dan 100.000 mensen zijn werkzaam in aanverwante sectoren.

De maakindustrie verandert ingrijpend door 3D-printing en robotisering en digitalisering. De aarde warmt op en grondstoffen worden schaars. Bedrijven moeten duurzaam innoveren om concurrerend te blijven. Provincie Gelderland ondersteunt bedrijven bij de inzet van nieuwe technologieën zoals Big Data en Internet of Things en het zo lang mogelijk (her)gebruiken van schaarse grondstoffen.

Van kennis naar kassa

De afgelopen jaren heeft de provincie Gelderland fors geïnvesteerd in faciliteiten voor bedrijven die zich bezig houden met innovatie. Maar innovaties zorgen alleen voor groei en banen als zij tot productie leiden. Provincie Gelderland wil meer crossovers in de productieketens stimuleren door bedrijven toegang te bieden tot ideëen en technieken in andere bedrijven en sectoren en door bedrijven te ondersteunen bij het op de markt brengen van innovaties. Michiel Scheffer: “Van kennis naar kassa!”

Proeftuin van Europa

Innovatie gebeurt al lang niet meer hoofdzakelijk op universiteiten en hogescholen. Bedrijven betrekken steeds vaker hun klanten bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Gelderland wil de proeftuin van Europa worden waar bedrijven innovaties verder kunnen ontwikkelen tot marktrijpe producten. Voorbeelden zijn de fieldlabs gehandicaptenzorg in Nijmegen, de proef met de zelfsturende auto in Wageningen en beveiliging van patëntengevens door de Radboud Universiteit.

Ieder talent benutten

Een slimme industrie heeft slimme mensen nodig op alle niveau’s. Er is een groeiend gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Met name in de techniek en de ict is er een tekort aan gekwalificeerd personeel. Samen met onderwijs en ondernemers investeert de provincie in projecten die de discrepenties op de arbeidsmarkt verkleinen. Een voorbeeld is ‘Werken en Leren met Energie’ in Nijmegen waarin technisch talent een opleiding combineert met een baan bij een energiebedrijf.

Industriële renaissance

Michiel Scheffer: “We staan aan de vooravond van een industriële renaissance. Steeds meer productie wordt teruggehaald naar Europa om sneller in te kunnen spelen op de vraag van de klant. De maakindustrie in Gelderland is van wereldniveau en het verschil in loonkosten wordt kleiner. We leggen de rode loper uit voor ambitieuze en innotieve bedrijven met de potentie om te groeien. Met de universiteiten, de agrofoodsector en de maakindustrie heeft Gelderland alles in huis om werk te maken van innovatie. We hebben de kennis is huis, we kunnen het maken en we hebben de ruimte.”

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics