Alexander van der Lof TKH group: Meer dan 20% van onze omzet komt uit innovaties.

0

TKH heeft succes geboekt met de focus op de vier kerntechnologieën en de zeven verticale groeimarkten. Met een sterke investeringsdiscipline is onze marktpositie in 2018 opnieuw verbeterd. Daarbij is vooral geïnvesteerd in voortgaande innovatie, versterking van de commerciële en technische organisatie en uitbreiding van productiecapaciteit:

  • Medio 2018 is de productiecapaciteit voor 3D-smart sensortechnologie vergroot en is de commerciële organisatie verder uitgebouwd.
  • In het vierde kwartaal is Lakesight Technologies geacquireerd, waarmee de positie van TKH in de verticale groeimarkten Machine Vision en Tunnel & Infra verder is versterkt. De eerste synergieprojecten zijn reeds opgestart en deze overname zal vanaf 2019 bijdragen aan de winst per aandeel van TKH.
  • In december 2018 is de start-up Ognios GmbH (Salzburg, Oostenrijk) geacquireerd, dat een volgens de laatste technologie gecertificeerd mission critical communication-systeem heeft voor in het bijzonder de Marine & Offshore-markt.
  • De assemblagefaciliteit voor medische en industriële kabelassemblages in de Oekraïne is gemoderniseerd en uitgebreid (industrial connectivity systems).
  • In het derde kwartaal is in China een nieuwe fabriek voor hoogwaardige industriële kabelsystemen in gebruik genomen (industrial connectivity systems).
  • De capaciteit in de fabriek voor bandenbouwsystemen in Polen is verdubbeld en eind 2018 opgeleverd (manufacturing systems).
  • Eind 2018 is de uitbreiding van de glasvezelproductiecapaciteit in gang gezet, die medio 2019 gereed zal zijn (fibre network systems).

Alexander van der Lof, CEO van technologiebedrijf TKH: “In 2018 heeft onze strategie en focus geleid tot de eerder voorspelde verdere omzet- en winstgroei. Wederom komt meer dan 20% van onze omzet uit innovaties. Wel hadden we nog de nodige uitdagingen verbonden aan onze hoge innovatiegraad. Het is duidelijk dat onze focus op de verticale groeimarkten en kerntechnologieën hun vruchten hebben afgeworpen. Dit kwartaal was het beste kwartaal in het bestaan van TKH. Een duidelijk bewijs van de goede marktpositie en de innovatiekracht van TKH. We zijn goed op koers om onze middellange termijn doelstellingen te realiseren.”’ Foto: Arjan Reef

Wij zullen dit jaar verder bouwen op het sterke strategische fundament dat er staat. We blijven de focus houden op het creëren van een gezond rendement op alle investeringen die we in onze innovaties en groeibouwstenen in de afgelopen jaren hebben gedaan. Onze innovaties spelen goed in op de positieve trends voor investeringen in robotisering en een voortdurende behoefte naar vergroting van de productiviteit, efficiency, veiligheid en kwaliteit bij de gebruikers van onze technologieën in de verschillende marktsegmenten waarin wij opereren. In een aantal technologieën, zoals subsea-kabelsystemen en airfield ground lighting, zijn goede stappen gezet maar moet de materialisatie van de omzet en winst nog verder vorm krijgen.

De innovaties, investeringen en focus op de verticale groeimarkten met onze kerntechnologieën hebben in 2018 geleid tot de hoge organische en winstgevende groei van de omzet, van 12,0% in de verticale groeimarkten en 7,4% in de overige markten. De innovaties die we de afgelopen jaren ontwikkeld hebben zijn duidelijk niet alleen binnen, maar ook buiten de verticale groeimarkten, succesvol. Hierdoor steeg de ROS van 10,1% in 2017 naar 11,3% over 2018.

Onze schaalgrootte zorgt voor meer efficiëntie, waardoor het mogelijk is om nog meer rendement te creëren met investeringen in R&D, in productiecapaciteit en in marktpositionering. Door alle genomen strategische stappen ligt de realisatie van onze doelstellingen om onze middellange termijn ROS-doelstelling van 12-13% en ROCE-doelstelling van 21-23% te behalen, goed op schema.

Vooruitzichten

Wij verwachten, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, de volgende ontwikkelingen per business-segment voor het jaar 2019.

Telecom Solutions
De investeringen in glasvezelnetwerken in Europa en China zullen naar verwachting verder toenemen. Doordat wij met name geïnvesteerd hebben in marktpenetratie in Europa, en hebben ingezet op capaciteitsuitbreidingen, verwachten we vanaf medio 2019 weer groei te kunnen realiseren. In de komende kwartalen zal blijken of de aangekondigde investeringsplannen van in China gevestigde telecombedrijven de huidige overcapaciteit zal verminderen. Als dit niet normaliseert, is de verwachting dat dit zich (uiteindelijk) zal vertalen in margedruk.

Building Solutions
De groei zal hoofdzakelijk in vision & security systems worden gerealiseerd. Met de acquisitie van Lakesight Technologies in het vierde kwartaal werd een breed portfolio van hoogwaardige vision-technologieën toegevoegd voor de industriële en mobiliteitsmarkt, waardoor groei wordt verwacht in het Machine Vision-segment. Ook verwachten we groei in Parking, met name door verdere marktpenetratie in Noord-Amerika en Europa met parkeermanagement-, guidance- en communicatiesystemen. Binnen het subsegment connectivity systems zal verdere groei gerealiseerd worden in het marktsegment Tunnel & Infra door de toegenomen investeringsbehoefte voor energienetwerken. De omzet voor subsea-kabelsystemen en airport-technologies (CEDD/AGL) zou nog beperkt kunnen zijn doordat pas vanaf het vierde kwartaal 2018 vol ingezet kon worden op het acquireren van nieuwe opdrachten.

Industrial Solutions
Binnen de industriële sector is enige terughoudendheid voor investeringen waar te nemen, wat binnen het subsegment connectivity systems een impact op de groeimogelijkheden heeft. Binnen het subsegment manufacturing systems wordt een beperkt negatief effect van de situatie in China verwacht op de orderintake, mede doordat het aandeel in de omzet in China gedurende 2018 al op een zeer laag niveau lag. Het orderboek is goed gevuld en de vooruitzichten voor de orderintake in het eerste halfjaar 2019 zijn, op basis van de aangekondigde projecten evenals de doorgeschoven investeringen vanuit 2018, goed.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics