Agritech rapport en webinar als basis van nieuw ecosysteem

0

Deelnemers webinar over agrarische robots willen samenwerken in nieuw ecosysteem om een wereldwijde sleutelrol te spelen in agritech. Juist de robotbouwers die vroegtijdig samenwerkten met industriële toeleveranciers zagen serieproductiekosten dalen en het marktintroductieproces versnellen.

De vele positieve reacties op het in augustus verschenen ABN AMRO rapport ‘Strijd om agrarische robots barst los’, waren voor ABN AMRO en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) aanleiding om een webinar te organiseren voor een selectie van het Nederlandse agritech en industriële bedrijfsleven. Het doel hiervan was om de ontwikkelingen in globale en Nederlandse agri robotisering te schetsen en in te gaan op de uitdagingen en kansen voor robotfabrikanten, dealers en industriële toeleveranciers. Zo’n 65 deelnemers gingen hierover met elkaar in discussie op 3 november 2020.

Hieronder vallen fabrikanten van veldrobots, drones, melk- en voerrobots en aanverwante hardware en software om data-analyses uit te voeren. Nederlandse fabrikanten hebben hierin een marktaandeel van ruim 11 procent, vooral dankzij de zeer sterke positie in melk- en voerrobots. Beeld ABNAMRO

Rapport in het kort

Verschillende maatschappelijke en technologische ontwikkelingen gaan de behoefte aan en adoptie van agrarische robots het komend decennium versnellen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn een tekort aan arbeid (migranten), de behoefte aan duurzamer geproduceerd voedsel met minder of geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en schaarste aan goede landbouwgrond doordat de bodem verdicht en uitgeput raakt. Lichte robots kunnen een onderdeel van de oplossing voor deze uitdagingen zijn en bijdragen aan duurzame chemiearme of -vrije voedselproductie, het zware werk van arbeidsmigranten overnemen en tegelijkertijd zorgen voor minder druk op de bodem, zowel letterlijk als figuurlijk.

Mede hierdoor verwacht ABN AMRO dat de wereldmarkt voor agrarische robots groeit van 6,2 miljard euro in 2020 naar 12 miljard euro in 2030 en dat het Nederlandse aandeel daarin kan groeien van 715 miljoen euro in 2020 naar 2,5 miljard euro in 2030. Voor het benutten van deze potentie is het cruciaal dat bestaande knelpunten: wetgeving, fragmentatie van kennis, toegang tot subsidies en durfkapitaal en het verdienmodel voor fabrikanten en agrarische ondernemers, aangepakt worden. Tot de oplossingen hiervoor zien ABN AMRO en BOM onder meer gerichte opleidingen, betere ketensamenwerking (boer – machinebouwer – toeleverancier) en Product-as-a-Service proposities.

Nederlands ecosysteem voor agrirobotica

Om vanuit technologie bij te dragen aan een duurzaam voedselsysteem heeft de BOM via verschillende verkenningen en interviews onderzoek gedaan naar het Brabantse agritech ecosysteem. Hieruit kwam met name naar boven dat Noord-Brabant vele troeven in huis heeft (zoals de sterke topsectoren Hightech Systemen & Materialen (HTSM) en Agrofood, kennisinstellingen, verschillende fieldlabs en veel eindgebruikers in de regio) om het agritech ecosysteem te versterken. Er zijn ook verschillende uitdagingen voor dit ecosysteem zoals versnippering van kennis, behoefte aan doorontwikkeling van bepaalde technieken zoals vision en sensing, bestaande belemmerende wet- en regelgeving en de onderbouwing van businesscases. Om in te spelen op de groeiende marktpotentie, bij te dragen aan de maatschappelijke opgaven en applicatiebouwers te ondersteunen in het versneld brengen van innovaties naar de markt, wil de BOM samen met verschillende partners bouwen aan een innovatieplatform. Het AgROBOts in Motion (AiM) innovatieplatform kan een antwoord zijn op zowel de potentie als de huidige knelpunten voor BV Nederland om een wereldwijde sleutelrol te spelen in agrirobotica.

Thema: Hoe wordt een bedrijf duurzaam en winstgevend? Lees Link magazine digitaal

Ondanks de vele vragen over intellectueel eigendom, bleek tijdens de discussie dat er interesse is in een dergelijk platform en dat er mogelijkheden en voorbeelden zijn voor bedrijven om hun intellectueel eigendomsrechten voor zichzelf te houden of eerst pré-concurrentieel de belangrijkste aspecten gezamenlijk op te pakken. De potentiële synergie tussen agritech, maakindustrie, telers én automotive lijkt een goed vertrekpunt te zijn om om te kunnen gaan met de specifieke uitdagingen van elke sector an sich. Tot dusver ervaren landbouwmachinefabrikanten namelijk dat het erg moeilijk is om techniek- en landbouwkennis te combineren voor hun robottoepassingen. Anderzijds worstelen industriële toeleveranciers met de veranderlijke en uitdagende omstandigheden in de landbouw zoals het weer (wind, schaduw, neerslag, vorst), stof, zand en nachtelijke werkzaamheden maar ook beperkte connectiviteit in landen zoals Australië en de VS. Juist de robotbouwers die vroegtijdig samenwerken met de industriële toeleveranciers zagen hun ‘time-to-market’ korter worden en de kosten voor serieproductie afnemen. Een ecosysteem/platform met alle relevante disciplines aan boord lijkt daarom kansrijk.

In navolging van het rapport en dit webinar zal de BOM het voorstel voor het AiM innovatieplatform toetsen op haalbaarheid en de deelnemers, kennisinstellingen, overheid en andere stakeholders hierbij betrekken.

Meer weten of interesse om bij dit initiatief aan te sluiten?

Neem dan contact op met Melissa Jonkman, Programma Manager Ecosysteemontwikkeling bij de BOM (mjonkman@bom.nl) of David Kemps en Jan de Ruyter van ABN AMRO.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics