AAE-investeringen in automatisering, digitalisering en organisatie verhogen productiviteit met 15 procent

0

De afgelopen vijf jaar is de Helmondse machinebouwer-systeemleverancier AAE hard gegroeid, zowel in omzet (van 40 miljoen euro naar circa 160 miljoen euro dit jaar) als in personeel (van 180 naar 450 in 2022). Ook de omzet per medewerker stijgt: van 220.000 euro in 2017 naar 350.000 euro nu. Dat is grotendeels te danken aan het feit dat AAE meer materiaal inkoopt, maar daarnaast werd een productiviteitsstijging van 15 procent gerealiseerd. Komende tijd blijft AAE investeren in de verbetering van het productieproces om toekomstige groei te borgen.

‘Geef mensen alle info om te verbeteren, dan ontstaat er een enorme drive’

Een van de eerste verbetertrajecten betrof het ERP-systeem, om ervoor te zorgen dat het doet waar het voor bedoeld is. ‘Vroeger gebruikten we het meer als registrerend systeem, om dingen op te zoeken, waar iets was of wat de status ervan was. Inmiddels hebben we het omgebouwd naar een sturend systeem en onder andere MRP (material requirements planning, red.) geïntroduceerd. Dat is een groot traject geweest en helpt enorm om orders efficiënt door het bedrijf heen te trekken’, zegt Joost van der Velden, manager operations bij AAE.
Het bedrijf richt zich op markten als de automotive, fotonica, medical, consumer goods, life science en semicon, langs drie business lines: ultra conditioned precision modules (met name voor de semicon, waaronder Thermo Fisher en ASML), advanced OEM systems (productie van complete modules/machines, waarbij de klant het tekenpakket aanlevert) en printing & assembly automation (waarbij AAE vanuit engineering het totale tekenpakket maakt en de machine opbouwt).

Nu doorpakken
Automatisering is niet nieuw voor AAE, een bedrijf dat uitsluitend in dagdienst werkt. ‘Om te zorgen dat machines toch 24 uur per dag draaien, koppelden we ze aan robots. Overdag stelden medewerkers de machines in, zodat ze ’s nachts door konden produceren’, aldus Van der Velden. ‘Nu willen we doorpakken op dit vlak, onder andere met partner Cellro, gespecialiseerd in automatiseringsoplossingen voor machines. We kijken onder meer naar mogelijkheden om dergelijke koppelingen te maken bij onze freesmachines en laserlasmachines, en ze met behulp van een cobot of robot onbemand te laten draaien. Doel is machines meer uren te laten draaien met dezelfde mensen. Want vakmensen zijn steeds moeilijker te vinden, ook al hebben wij daar tijdens onze groei weinig last van gehad.’ Verder investeerde AAE in projecten om materialen en gereedschappen voor de verspaning geautomatiseerd naar de machines te voeren. Alles om de arbeidsproductiviteit verder te verhogen. ‘Bij elke investering die wij doen, denk aan reinigingsstraten, frees- en draaibanken, laserlasmachines et cetera, kijken we in welke mate we kunnen automatiseren en hoe we een machine optimaal kunnen inzetten.’

Enorme verbeterdrive
Daarnaast zet AAE bij de productie ook steeds meer in op het gebruik van data. Sinds vorig jaar werkt het bedrijf met RTLS, ofwel het real time location system. Elke productieorder heeft een tag aan de hand waarvan te volgen is waar hij zich bevindt, hoe lang hij er ligt en welke route hij door het bedrijf heeft gevolgd. Het systeem dekt beide bedrijfspanden van AAE volledig af. ‘Dat levert een enorme hoeveelheid data op, die we gebruiken om producten nog sneller door de fabriek heen te krijgen. Dat leidt tot heel veel analyses en heel veel verbeteringen’, stelt Van der Velden.

‘Je moet mensen meenemen en uitleggen waarom die veranderingen nodig zijn’

Een tweede voorbeeld is het AMIS, het AAE medewerkers-informatiesysteem. Hiermee wil AAE de transparantie in het bedrijf verhogen. ‘Via een app en de pc zijn online alle belangrijke data in de bedrijfsvoering overal live in te zien: toekomstig orderboek, gerealiseerde omzet, marges, voorraden, onderhanden werk, debiteuren/crediteuren, bezettingsgraden, afkeuren’, schetst Van der Velden. ‘Dat heeft de transparantie een enorme boost gegeven: we weten precies in welke staat het bedrijf verkeert en dat is een incentive tot verbetering.’ Door de data elke week met grote groepen te bespreken, ontstaat AAE-breed veel kennis, wat ook weer veel verbeteringen oplevert. Momenteel is AAE bezig deze informatie ook voor teamleaders boven water te halen, zodat zij daarmee hun afdeling kunnen aansturen. ‘Als mensen informatie direct en transparant op het scherm krijgen als ze die nodig hebben om iets te verbeteren, ontstaat een enorme drive om zaken elke keer een stapje beter te doen.’

‘Het montagewerk op zich  is hetzelfde gebleven. Maar alles eromheen, hoe de monteurs hun orders krijgen aangeleverd, hoe ze weten wat ze moeten maken via de instructies die ze krijgen, dat is allemaal veel professioneler’, stelt Joost van der Velden, manager operations bij AAE.’ 

Kloppend verhaal
Bij alle ontwikkelingsstadia die AAE intussen achter de rug heeft en ook weer in de huidige groeifase, worden medewerkers continu meegenomen aan de hand van de managementagenda. Deze koppelt de topics voor AAE overall, alle afdelingen plus de afdelingen daarbinnen die komend jaar moeten helpen steeds weer verbeterstappen te zetten. ‘Onze investerings- en automatiseringsroadmap is daar op gebaseerd. Op die manier krijg je een kloppend verhaal, dat medewerkers veel duidelijkheid en richting geeft: we doen wat op de agenda staat, en als het niet op de agenda staat, doen we het nu niet. En ze kunnen hier ook zelf input voor leveren.’ Om het productieproces steeds efficiënter te laten verlopen, ligt de focus binnen Operations op drie punten: 1) orders op tijd starten, 2) onderdelen in één keer goed maken en 3) orders snel door het bedrijf leiden. Met als uiteindelijk doel: beter presteren en verder groeien.

Op donderdag 24 november 2022 0m 15.30 ontvangen wij onze gasten bij Boerderij Mereveld te Utrecht heeft de zaal het voor het zeggen en kiest de awardwinnaars van 2022 na Link Magazine’s ‘Wie zijn jouw échte partners?’- talkshow. Meldt u aan voor 24 november.

Nieuwe functies
Vanwege de groei en de nieuwe systemen riep AAE nieuwe functies in het leven, waaronder die van manufacturing engineer op technisch vlak, plus een complete planningsafdeling voor lopende orders. Van der Velden: ‘Die wordt over het algemeen bemensd door specifieker opgeleide mensen, zodat we daar echt slagen maken en de groei verder brengen.’ Heel veel functies zijn ook niet veranderd. ‘Een module in elkaar zetten, dat werk op zich is hetzelfde gebleven. Maar alles eromheen, hoe de monteurs hun orders krijgen aangeleverd, hoe ze weten wat ze moeten maken via de instructies die ze krijgen, dat is allemaal veel professioneler. En dat helpt hen in de productiviteit, door producten in één keer goed te maken.’ Ook de inzet van robots en cobots, die de voor medewerkers minder interessante werkzaamheden zoals het polijsten van producten en het lijmen van frames oppakken, zorgt dat medewerkers zich kunnen richten op het echte montagewerk. Ook dat draagt bij aan een hogere productiviteit.

Impact op mensen
Terugkijkend stelt Van der Velden dat de verandertrajecten goed zijn verlopen, maar ook de nodige inspanningen hebben gekost. ‘Om te kunnen groeien, hebben we stappen moeten zetten en zijn er dingen veranderd. Denk aan het ERP-systeem en het inrichten van klantenteams om het bedrijf schaalbaarder te maken, waar medewerkers eerder een breder takenpakket hadden’, verklaart hij. ‘Dat heeft impact op mensen, dus moet je hen meenemen en uitleggen waarom die veranderingen nodig zijn. Zeker in het begin, toen we al hard groeiden en tegelijkertijd nog bezig waren met projecten om die groei te borgen. Dat beet elkaar wel een beetje. We zijn er uiteindelijk positief uitgekomen, door echt focus te houden op de punten die wij belangrijk vonden. Nu zijn we klaar om de volgende, internationale groeifase in te gaan. Momenteel oriënteren we ons op uitbreiding in de VS en Azië, met name om onze business line printing & assembly automation te laten groeien.’

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics