300.000 euro investering vanuit de EU in project Agro&Climate in het Nederlands-Duitse grensgebied

0

De INTERREG stuurgroep EUREGIO heeft afgelopen vrijdag in een schriftelijk procedure het nieuwe grensoverschrijdende project Agro&Climate uit het INTERREG-programma „Deutschland-Nederland“ goedgekeurd. Daarmee wordt bijna 300.000 euro geïnvesteerd in de landbouwsector van de Duits-Nederlandse grensregio. Bijna de helft van de middelen wordt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) beschikbaar gesteld. Door de goedkeuring van de INTERREG-stuurgroep is de financiering van dit project tot midden 2022 zeker gesteld.

Agro&Climate
Zowel in Nederland als in Duitsland wordt er van de landbouw verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de beperking van emissies en het verminderen van de energie-input. Ondanks de al genomen reducties op dit gebied blijft de vraag naar oplossingen groot. Dit is de aanleiding van het Agro&Climate project, waarin DNL-contact uit Steinfurt samen met praktijkorganisaties uit Nederland en Duitsland twee pilots en een conceptstudie start. Het doel hiervan is om op verschillende plaatsen in de keten stikstof- en CO2 emissies te verlagen en de energie-input te minimaliseren. De eerste pilot houdt zich bezig met de ontwikkeling van een landbouwmachine die vloeibare mest ondergronds kan injecteren bij staande akkerbouwgewassen. De mest kan hiermee preciezer en meer gedoseerd aan de plant worden toegediend dan voorheen, waardoor de plant de stikstof kan opnemen die het nodig heeft en beter kan groeien. Door de precieze toediening van de stikstof verdwijnen er ook minder restanten van stikstof in de omgeving. In de tweede pilot wordt een intelligent afvoer- en pompsysteem voor erf- en kuilplaatafwatering ontwikkeld dat verontreiniging voorkomt. Op een bestaande boerderij wordt dit systeem opgebouwd en getest, waarbij het systeem zelf “beslist” waar het water na erfafspoeling het beste heen gepompt kan worden: de biogasinstallatie, de mestkelder of de algenreactor. Op deze manier wordt het erf-afspoelwater elders weer nuttig gebruikt en komt het niet direct in het oppervlaktewater terecht. In het derde onderdeel, de conceptstudie, wordt voor een voorbeeldbedrijf een nieuw concept ontwikkeld voor een energieleverende en emissiearme stal op basis van gecombineerde milieuvriendelijke technieken, zoals de plaatsing van zonnepanelen en luchtreinigingssystemen, biogasproductie of het toepassen van warmtepompen.

INTERREG financiering
Ter ondersteuning van grensoverschrijdende samenwerking heeft de Europese Unie het subsidieprogramma INTERREG in het leven geroepen. Met INTERREG worden samenwerkingsprojecten langs de Europese grenzen financieel ondersteund. De EU stelt in het kader van het INTERREG-programma “Deutschland-Nederland” voor het project “Agro&Climate” 145.919,50 euro beschikbaar uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Naast de subsidiëring vanuit de EU leveren de lokale projectpartners zelf ook een bijdrage van ruim 117.547,25 euro en stellen de INTERREG-partners een bedrag van ruim 28.372,25 euro beschikbaar. Tot deze nationale INTERREG-partners behoren aan Nederlandse zijde de provincie Gelderland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en aan Duitse zijde het ministerie van economische zaken van Noordrijn-Westfalen en het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics