20 jaar Link Magazine: 20 covers, 20 coverartikels. Er is niets veranderd, maar alles is anders

0

Wie het Link-archief induikt en de covers van de afgelopen twee decennia leest, bekruipt regelmatig het gevoel: er is niets veranderd. Neem de allereerste hieronder, nummer 3 van jaargang 1, waarin de Duitse hoogleraar Vollmann betoogt dat kétens concurreren en niet bedrijven. Nog steeds valt die wijsheid bij congressen en seminars op te tekenen. Tegelijkertijd schud je meewarig het hoofd bij het teruglezen van de torenhoge ambities van de toenmalige Imtech-ceo René van der Bruggen. Ook ervaar je soms pijn bij het zien van foto’s van mensen die er niet meer zijn. Maar ook trots, bij de cover van Wim en Willem van der Leegte. De enige keer in 20 jaargangen dat we twee ondernemers tegelijk de voorplaat gunden.

Link juni 1999


Prof. Thomas Vollmann over ondernemend samenwerken

‘Niet ondernemingen concurreren, maar ketens’

‘Bedrijven die op de juiste manier waardeketens weten te organiseren, worden de nieuwe winnaars.’ Dat zegt professor Thomas Vollman van het International Institute for Management Development (IMD) in Lausanne. Want, zo zegt hij, de wensen van de klant gaan de productieketen dicteren. Bedrijven zullen strategische keuzes moeten maken: welke klanten bied ik welk pakket van producten en diensten aan? En met wie werk ik samen om dat voor elkaar te krijgen? Vollmann: ‘In het verbinden van de schakels is het geld te verdienen.’

Link november 2000

Martien de Louw:
DAF ziet te weinig ontwikkeling bij regionale toeleverancier

‘Misschien gaat het wel te goed in ons land’

Gedwongen door de markt is truckfabrikant DAF op zoek naar ‘meedenkende’ toeleveranciers. Volgens bestuurder Martien de Louw en inkoopdirecteur Jos Smetsers is dat in de eigen regio een moeizaam proces. ‘Misschien gaat het wel te goed’, opperen ze.

Link april 2001

Theo Boshuisen: TNO Industrie wil mkb via roadmapping laten nadenken over broodnodige innovaties

Waarheen leidt de weg?

‘Trage innovatie nekt fabrikanten van zaktelefoons’, kopte het Financieele Dagblad onlangs. De markt is verzadigd van oude modellen en technische problemen houden de komst van nieuwe uitvoeringen van bijvoorbeeld Ericsson en Nokia tegen. Roadmapping kan dergelijke missers voorkomen. TNO Industrie gebruikt deze techniek om haar klanten gestructureerd naar de toekomst te laten kijken. Roadmapping wordt steeds populairder. ‘De omzet van een bedrijf moet over een paar jaar komen uit producten die het nu nog helemaal niet levert.’

Link september 2002


Gesprek met topman Nico Koole

‘Hoog’ uitbesteden? Het echte geloof ontbreekt bij Océ

Océ wil wel ‘hoog’ uitbesteden, maar het echte geloof in het succes ervan ontbreekt. De markt waarin Océ graag zit, kent weinig standaardisatie. En het investeren in ontwikkelingen die ze mogelijk alleen bij Océ kunnen wegzetten, is voor veel toeleveranciers niet verleidelijk. Het blijkt vaak erg lastig, stelt Nico Koole, directeur productie en logistiek van Océ: ‘Want we moeten tijdens de engineering produceren en engineeren tijdens de productie.’


Link september 2003


Jan Aalberts: ketenbouwer

Nichespeler op Europese schaal

Samenwerken in de toeleverketen? Dat klinkt mooi, maar het zegt Jan Aalberts niet zoveel. Het gaat er uiteindelijk om dat je iets levert dat de uitbesteder wil en de concurrent niet biedt. In dit simpele uitgangspunt ligt ook het succes van Aalberts Industries besloten. Een grootschalige nichespeler met meer dan honderd vestigingen waarin volledige productieketens zijn ondergebracht. Vanuit de bossen bij Doorn bestiert businessman en ‘ketenbouwer’ Aalberts zijn Europees concern. Daar zochten we de president en ceo op.

Link april 2004

Inkoper Henk Scheepers wil minder afhankelijke toeleveranciers


Inkoper Henk Scheepers wil minder afhankelijke toeleveranciers

ASML weegt – en verschuift – zijn supply base

Toen Henk Scheepers tweeëneenhalf jaar geleden de hoogste inkoper van ASML werd, hadden de toeleveranciers net een stevige douw gekregen van de plots ingestorte orderportefeuille van de chipmachinefabrikant. ASML heeft daarom zijn forecast verbeterd, stelt Scheepers, maar werkt sindsdien ook hard aan het competitiever maken van zijn supply base. Toeleveranciers worden gemeten en ‘blijven ze teveel in het rood scoren, dan is het dag en tot ziens’.

Link december 2005


DSM-deputy cto Ellen de Brabander:
Te veel afgestudeerden hebben de verkeerde schaatsen aan

Stevige rondetafeldiscussie over arbeidsmarktperspectieven maakindustrie

Kijkend naar de arbeidsmarktperspectieven van de Nederlandse maakindustrie, is er dan reden tot zorg of tot optimisme? Het is in feite die vraag die centraal staat tijdens de zeer geanimeerde, soms zelfs geëmotioneerde rondetafeldiscussie tussen topmensen uit het bedrijfsleven en de politiek. Voorzitter Jan Vercoulen, voormalig cto van Océ, wordt op z’n wenken bediend nadat hij de vraag op tafel heeft gelegd: ‘Hoe staat die industrie er over tien jaar voor?’ en eraan heeft toegevoegd: ‘U hoeft vanavond niet te polderen.’ DSM-deputy cto Ellen de Brabander: ‘Wat wij nodig hebben in de research zijn niet het soort generalisten, maar mensen die één vak heel goed beheersen.’

Link december 2006


Cto Rick Harwig over Philips en research

Marktgedreven en opportunistisch

In zijn formuleringen is cto Rick Harwig marktgedreven, zoals het Philips van tegenwoordig wil zijn. Al lang geen techneutenbedrijf meer dat al z’n onderzoek zelf wil doen. Maar een ‘market-driven’ bedrijf dat waar mogelijk relevante technologie gewoon inkoopt bij de concurrent – en vice versa – en ‘embryonale’ markten ‘zo opportunistisch mogelijk’ benadert. ‘Met een klein groepje mensen, dat daarbuiten alles regelt en voor financiering van de volgende stap weer terugkomt bij Philips.’

Link april 2007


René van der Bruggen wil met Imtech Europese topspeler worden

Groot-zijn doet groter groeien

Sinds zijn verzelfstandiging groeit Imtech snel. Uit noodzaak, omdat het geen optie was om zich te beperken tot de ‘verschralende’ Nederlandse thuismarkt. Maar ook omdat de technisch dienstverlener als een van de grootste spelers van Europa beter in staat is de brede, multidisciplinaire diensten te bieden waar de klant om vraagt. Een gesprek met degene die leiding geeft aan dit groeiproces, ceo René van der Bruggen.

Link februari 2008

Werfdirecteur Thecla Bodewes is techneut én klantenbinder

Snelle beslisser in de scheepsbouw

Thecla Bodewes, directeur van scheepswerf De Kaap in Meppel en van Scheepswerven Gebr. G. en H. Bodewes in Hasselt, is altijd, maar dan ook altijd met scheepsbouw bezig. Er is nog zo veel te doen en te bedenken, zegt ze. Nu ook weer. Samen met de elektrotechnici van Alewijnse en de werktuigbouwers van MSN is Bodewes een boot op brandstofcellen aan het bouwen voor rederij Lovers in Amsterdam. Thecla Bodewes ruikt een nieuwe, interessante markt. ‘Wie wil, heeft werk. Dat is mijn overtuiging. We zitten altijd vol.’

Link juni 2009


Werken doet directeur Ben Nieuwe Weme eigenlijk nooit

Ik heb er ontzettend veel schik in

Dit jaar staat de NieuweWeme Groep in Oldenzaal in het teken van NieuweWeme Backstage. De groep viert haar twintigjarig jubileum en de meest uiteenlopende bedrijven, verenigingen en scholen mogen komen kijken wat er achter de schermen gebeurt. ‘Dat is voor alle partijen leuk, ook voor ons. Buitenstaanders komen soms met de meest verrassende ideeën’, zegt directeur Ben Nieuwe Weme.

Link februari 2010


Siemens voelt zich helemaal thuis in Nederland

‘Wij zijn een Haags en een Hengeloos bedrijf’

Siemens Nederland boekte over 2009-2010 een winst en een omzetstijging van 35 procent. Het bedrijf voelt zich dan ook senang in dit land, maakt ceo Ab van der Touw duidelijk. Ondanks de aankondigde bezuinigingen op innovatiesubsidies en de maatschappelijke druk op de overheid om toch vooral Nederlandse bedrijven de aanbestedingen te gunnen.

Link februari 2011


FEI-evp Rob Fastenau vertrekt naar TU Delft

Amerikaanse investeringsbereidheid belangrijk breekpunt

Sinds 1 januari is Rob Fastenau hoogleraar en decaan van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica aan de TU Delft. Al in april kondigde FEI Company zijn vertrek per ultimo 2010 aan. Een afscheid dat nodig werd toen het Fastenau duidelijk werd dat de Amerikaanse board wel activiteiten uit Eindhoven wil weghalen, maar er ‘onvoldoende investeringsbereid’ tegenover zet.

Link december 2012


Jos Benschop: ‘Onze grootste uitdaging nu is niet arrogant te worden’

Inspiratie en transpiratie

Zou ASML satellieten ontwikkelen en bouwen, dan zou er regelmatig een uit de hemel vallen. Daarvoor is de ontwikkeltijd van twee á drie jaar die het Veldhovense bedrijf zich permitteert gewoonweg te kort. Maar in de markt van chipproductiemachines is snelheid – naast innovatieve kwaliteit – cruciaal. Dat de helft van de keuzen voor technische oplossingen even later fout blijkt te zijn, doet daar niets aan af. ‘Onze grootste uitdaging nu is niet arrogant te worden. Niet te gaan denken dat onze manier van werken nu eenmaal het beste is.’

Link april 2013


William Pijnenburg ziet zijn AAE per investeringsronde sterk groeien

Een sterke wil en enthousiasme

Dát is de rode draad in het bestaan van zijn bedrijf: zodra hij fors heeft geïnvesteerd, trekt de orderstroom fors aan. Een verklaring ervoor? William Pijnenburg van AAE heeft die niet direct voorhanden. Maar dan verwoordt hij het kernachtig: ‘Het enthousiasme van mij en mijn medewerkers.’


Link februari 2014 Link februari 2014


247TailorSteel lanceert ‘persoonlijke assistent’ voor online plaat en buis

‘Metaalindustrie is buitengewoon conservatief’

‘Wat wij doen heeft alles te maken met Industrie 4.0: op een intelligente manier met elkaar samenwerken.’ Dat zegt Carel van Sorgen van 247TailorSteel.com, die al jaren een portal runt waar klanten volautomatisch gesneden plaat en buis kunnen bestellen. Met de lancering van SOPHIA (Sophisticated Intelligent Software) op de ESEF zet hij de volgende stap. ‘Zij is een soort persoonlijke assistent die het de klant nog gemakkelijker maakt en diens total cost of ownership verder verlaagt.’

Link april 2015

Link april 2015

Smart Industry-directeur Egbert Jan Sol waarschuwt industrieel Nederland

‘Uitgeknepen’ toeleverancier moet nú investeren

De Nederlandse industrie moet nú investeren in technologie, mensen en schaalvergroting. ‘Want de 55-jarige ondernemer die denkt dat hij zijn pensioen nog wel kan afwachten, heeft straks geen bedrijf meer om te verkopen’, waarschuwt Smart Industry-directeur Egbert Jan Sol. Het nog jonge luchtvaartbedrijf Airborne geeft het goede voorbeeld en gaat samen met Siemens een digital factory opzetten.

Link december 2016


Wim en Willem van der Leegte over hoe toeval, ondernemerszin en openheid VDL groot hebben gemaakt

‘Kansen zien, durven en dan samen beslissen’

Tijdens de fotosessie is Wim van der Leegte ‘moeilijk te regisseren’, zo meldt de fotograaf. Uitgelaten, zoals een mens kan zijn als een zware taak met groot succes is volbracht. Na een halve eeuw droeg hij begin november zijn functie over aan zijn zoon Willem. Een gesprek met Wim en Willem, over het overnemen en integreren van bedrijven, een strategie die nooit een strategie blijkt te zijn geweest, maar die het Eindhovens bedrijf razendsnel heeft doen groeien. Tegelijk een kennismaking met de nieuwe topman: ‘Ik realiseer me heel goed dat ik zonder mijn achternaam nu, op mijn leeftijd, geen president-directeur zou zijn van zo’n grote onderneming.’

Link december 2017


Ambitieuze René de Keijzer (FMI) wil blijven groeien, maar heeft wel een bovengrens

‘We zijn alweer in gesprek’

Eén kans om zelfstandig ondernemer te worden had René de Keijzer al aan zijn neus voorbij zien gaan toen hij in 2002 het metaalbedrijf Fijn Mechanische Industrie in Bergen op Zoom kon overnemen, met een achtergestelde lening van de eigenaren. Sindsdien heeft hij zijn FMI uitgebreid met tien overnames, twee joint ventures en vijf nieuwe bedrijven. Het is zijn ambitie te blijven groeien, vanuit een persoonlijke motivatie en omdat de markt vraagt om schaalgrootte. ‘Maar een positie zo hoog mogelijk in de keten van de grote oem’ers, die streven we niet na.’

Link april 2018


Marinka Nooteboom manoeuvreert trailerbouwer naar sterke uitgangspositie

Professionaliseringsslag van start

Steeds hogere klanteisen, bij een vloedgolf aan technologische innovatiemogelijkheden en een krappe arbeidsmarkt. De drie externe ontwikkelingen nopen ‘special trailerbouwer’ Nooteboom zijn organisatie verder te professionaliseren. Dus wordt er momenteel veel energie gestoken in onder andere modularisatie, automatisering en het opleiden van de medewerkers, om ze voor te bereiden op nieuwe taken en ze ondernemender te maken. Dat laatste past helemaal bij de leiderschapsfilosofie van de ceo die verantwoordelijkheden graag zo laag mogelijk legt. Een gesprek met Marinka Nooteboom.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics