Logistiek Lely robuust dankzij automatisering informatieketen en consolidatie supply chain

0

Belangrijk voor de robuustheid van de logistiek in de Lely-supply chain is dat de informatieketen vrijwel volledig is geautomatiseerd, zo schetsen de ketenpartijen.  Peter Smit (Lely), Cees Bogerd (Kasteel Metaal), Corné van Opdorp (BOZ Group) en Menko Eisma (Trumpf).

De landbouwwerktuigen die Lely bouwt in zijn omvangrijke plant in Maassluis, bestaan uit tienduizenden onderdelen. Het grootste deel daarvan wordt toegeleverd, door honderden suppliers met elk weer hun eigen leveranciers. Toch hapert dat complexe logistieke proces zelden. Met dank aan een aantal betrekkelijk eenvoudige, maar zeer effectieve maatregelen.

  • ‘Ontbreekt één van die duizenden componenten, dan kan Lely niet verder en bestaat het risico dat de klant te laat bediend wordt.’
  • ‘Voorheen kwamen we niet of pas na lange tijd achter dat soort fouten.’
  • ‘Werken met nog maar één beitser en één transporteur bespaart ons 100.000’en euro’s per jaar.’

THEMA Van knowledge naar logistics

Wereldwijd heeft Lely zo’n 600 leveranciers; alleen al in de Benelux, voor toelevering aan de hoofdvestiging in Maassluis, zijn dat er circa 200. Elk daarvan maakt gemiddeld dertig onderdelen die weer uit twee à drie subonderdelen bestaan. Al die metaaldelen, elektronica, bekabeling, et cetera, moeten op tijd – niet te laat, maar zeker ook niet te vroeg – arriveren in Maassluis. Om daar samengebouwd te worden tot landbouwwerktuigen, van voeder- en maaimachines tot melkrobots. Logistiek gezien een enorme uitdaging. Want ontbreekt één van die duizenden componenten, dan kan Lely niet verder en bestaat het risico dat de klant te laat bediend wordt, vertelt director purchasing Peter Smit. Toch komt dat nauwelijks voor. Met andere woorden, Lely en zijn toeleverketen hebben hun logistiek goed voor elkaar. Evenwel zijn nog genoeg details voor verbetering vatbaar, maken metaalleveranciers Cees Bogerd van Kasteel Metaal, Corné van Opdorp van de BOZ Group en hun machinebouwer Trumpf, in de persoon van Menko Eisma, duidelijk in een gesprek bij Lely.

Drie kleuren

Dat logistieke proces begint met de wekelijkse e-mail van Lely. Langs die weg ontvangt elke leverancier zijn eigen Delivery Schedule Lely (DSL): een Excelsheet met per regel de behoefte van Lely. En dat in drie kleuren: groen (zo’n vier procent van de regels) staat voor opdrachten die de komende twee weken moeten worden uitgevoerd, compleet met exacte uitleverdatum bij Lely. Geel zijn behoeften die de oem’er in de vier weken erna waarschijnlijk ingevuld wil zien. En rood betreft de materiaalbehoefte voor de langere termijn: deze forecast is goed voor tachtig procent van de regels. Zowel BOZ als Kasteel Metaal zetten die sheet direct en automatisch om naar het eigen ERP-systeem, respectievelijk Ridder IQ en Plan de Campagne. De ‘groene’ informatie – maatvoeringen, aantal stuks, uitleverdata, et cetera – vertalen ze zo snel mogelijk naar verkooporders en reserveringen van de eigen productiecapaciteit. ‘Wij bouwen onder meer de basisframes voor de robot’, vertelt technisch & productiedirecteur Bogerd van Kasteel. ‘Daarvan hebben we er altijd zo’n vijftien in productie, in alle stadia van het bouwproces. Na ontvangst van de materiaalbehoefte van Lely voegen wij die toe aan de voorraad onderhanden frames.’

Zelden te laat bij de boer

Ook BOZ vertaalt de informatie naar reserveringen van productiecapaciteit en voegt die toe aan de voorraad onderhanden werk voor Lely, schetst managing director Van Opdorp. Juist deze buffer maakt het logistieke proces robuust en weinig storingsgevoelig. ‘Stel dat er ergens een pallet omvalt en de volledige inhoud aan metaaldelen beschadigd raakt en onbruikbaar is. Dan kunnen wij nog onderhanden werk iets sneller uitvoeren en toch op tijd of vrijwel op tijd leveren zodat de eindklant van Lely er niets van merkt.’ Belangrijk voor die robuustheid is ook dat de hele informatieketen, van DSL tot besturingsinformatie voor de productiemachines, vrijwel volledig is geautomatiseerd. ‘In feite wordt bij ons maar op één plek in dat proces, bij de verkoop binnendienst, nog even handmatig gecontroleerd wat de DSL-informatie van Lely aan beitswerk vergt en of de beitser daarvoor voldoende tijd krijgt’, aldus Van Opdorp.

Eén beitser

De beitser, Multinal in Alphen a/d Rijn, zorgt voor het diepgaand chemisch reinigen van het metaalwerk en speelt een belangrijke rol in dat logistieke proces richting Maassluis. ‘Voorheen’, vertelt Smit, ‘had elke metaalleverancier zijn eigen beitser. Als er iets niet goed was gegaan, namen wij dat op met die beitser. Nu werken al onze leveranciers uitsluitend met Multinal. Als het beitswerk niet goed is, gaat het materiaal terug naar de metaalleverancier die dat dan zelf met Multinal oplost. Voorts heeft het werken met één beitser als voordeel dat we steeds dezelfde hoge kwaliteit krijgen toegeleverd.’ Ook wordt er tegenwoordig nog maar één transporteur ingezet, DHB. Smit: ‘Tot een jaar geleden regelde elke leverancier dat zelfstandig, waardoor soms wel vijf vrachtauto’s tegelijk voor de poort stonden en er veel tijd verspild werd.’

‘Hun logistieke proces is ook onze verantwoordelijkheid’

Nu sturen leveranciers als BOZ en Kasteel na ontvangst van de DSL die informatie direct naar de systemen van Multinal. Die verwerkt het meteen in zijn eigen planning. Dagelijks komt DHB, via een zo efficiënt mogelijke route, langs bij die leveranciers om hun werk, liefst met volledig gevulde trailers, naar Alphen te brengen. Bogerd: ‘Soms hebben we voor 1,2 trailer aan werk liggen. Dan overleggen we met Lely of die 0,2 aan werk nog een dag kan wachten, voor een zo optimaal mogelijk transport.’ Bij Multinal wordt het beitswerk direct vanuit de trailer in het productieproces opgenomen om uren of een dag later, afhankelijk van de tijd die het beitswerkproces vraagt, in dezelfde trailer richting Lely te gaan. ‘Mocht er’, stelt Van Opdorp, ‘nu een pallet van een vrachtauto vallen, waardoor veel beitswerk opnieuw gedaan moet worden, dan kan Multinal direct met ons communiceren en hoeft dat niet via Lely. Die directe lijn is er ook als metaalwerk zodanig is geëngineerd dat er gemakkelijk beitsfouten ontstaan. Wij onderzoeken dan meteen hoe we kunnen re-engineeren om die fouten te voorkomen, natuurlijk in afstemming met Lely. Voorheen kwamen we niet of pas na lange tijd achter dat soort fouten, die dus ook veel langer geld bleven kosten.’ Smit stelt tevreden: ‘Het werken met nog maar één beitser en één transporteur bespaart ons inmiddels 100.000’en euro’s per jaar.’

‘Ook onze verantwoordelijkheid’

Meer op de achtergrond speelt Trumpf eveneens een belangrijke rol in dat logistieke proces. Want als de lasersnijders en kantbanken van deze machinebouwer bij BOZ en Kasteel niet naar behoren functioneren, ontstaan er direct grote logistieke problemen, verklaart managing director Menko Eisma van de vestiging in Hengelo. ‘Hun logistieke proces is ook onze verantwoordelijkheid. Die nemen we door te zorgen dat het onderhoud steeds goed gepland en van hoge kwaliteit is, én dat productieorderinformatie zoveel mogelijk geautomatiseerd kan worden ingelezen in onze bewerkingscentra. Verder helpen we onze leveranciers bij het innoveren van hun processen.’ Zo loopt er met BOZ een project om de traceability van hun onderdelen te verbeteren. De 2D-lasersnijmachine TruLaser van Trumpf markeert daartoe werkstukken met een gevalideerde ‘dot-matrix code’. Deze 2D-code bevat alle informatie over waar het onderdeel wanneer en door welke machine en operator gefabriceerd is. ‘Mocht later in bijvoorbeeld een melkrobot in bedrijf bij een boer een fabricagefout worden ontdekt, dan is door het uitlezen van die code met een smartphone direct vast te stellen in welke batch die fout is ontstaan’, licht Van Opdorp toe. Smit: ‘Deze innovatie zou ons een grote terugroepactie kunnen besparen.’

(Logistieke) adviezen

Bij Kasteel Metaal heeft Trumpf recentelijk een weeklang vier consultants de effectiviteit en efficiency van de processen laten analyseren. Dit zogenaamde Synchro-verbeteringsproces moet de inzet van medewerkers, productiemiddelen en het product op elkaar afstemmen. Doel: met zo min mogelijk verspilling de best mogelijke producten maken. Kasteel kreeg onder meer het advies om het programmeren van de machines te verplaatsen van de werkvloer naar kantoor. Eisma: ‘Dan kan dat programmeren al vooraf plaatsvinden en hoeft de machine daarvoor niet stil te staan.’ ‘Ons grootste manco’, weet Bogerd, ‘is het accepteren van orders voor enkelvoudige producten zonder een volledige specificatie. Dat kost vervolgens veel extra communicatie, met tijdverlies als gevolg. Wij gaan onze mensen daarop trainen.’

Trump, aldus Eisma, geeft dergelijke (logistieke) adviezen omdat de machinebouwer zijn verantwoordelijkheid voor de efficiency en effectiviteit van de productieprocessen van zijn klanten breed wil invullen. ‘Met ons Axoom-platform, dat machines in een lijn ongeacht het merk beter met elkaar laat samenwerken, kijken we al veel breder naar het productieproces van de klant dan alleen naar onze eigen machines daarin. Als onze klanten beter presteren, komt dat uiteindelijk ook ons ten goede.’

Samen inspelen op de trends

Agrotechnologie-oem’er Lely signaleert drie trends waarop het bedrijf de komende jaren wil inspelen, duidt Peter Smit. ‘Robotisering. We bieden natuurlijk al de melkrobot, maar de boer van de toekomst zul je niet meer op een tractor zien rijden. Big data is een tweede trend: wij willen de boer ondersteunen door zo veel mogelijk data uit zijn processen te halen, door de apparatuur waarmee hij werkt onderling te verbinden. Dat biedt hem actueel inzicht in de gezondheid van individuele dieren, in de kwaliteit van de melk, et cetera.’ De derde enabling trend is software. ‘Die zal ook in onze apparatuur steeds belangrijker worden.’

‘Nu is het nog wat te vroeg, maar over drie, vier jaar betrekken we leveranciers als BOZ en Kasteel en mogelijk zelfs de fabrikant van hun machines, zoals Trumpf, bij deze ontwikkelingen. Voor design, targetkosten, technologische innovaties en vereisten, softwareplatforms en ook de logistieke aspecten. Om samen met hen tot prototypes te komen waarmee we zo goed mogelijk op die trends kunnen inspelen’, aldus Smit. Op de drempel bij vertrek voegt hij direct de daad bij het woord en wisselt kaartjes uit met Menko Eisma: ‘Ik bel je voor een afspraak.’

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics